wmdHet PAC heeft op dinsdag 2 mei 2017 het inititatief genomen om een motie in te dienen ten aanzien van de geheimhouding van de WMD stukken. Herman Scholte heeft namens de PAC fractie de motie ingediend en aangegeven waarom. Hieronder leest U zijn betoog.

Geachte voorzitter, leden van het college, de raad en toehoorders op de tribune en thuis
In uw raadsvoorstel “Bekrachtiging geheimhouding stukken WMD” geeft u aan dat de reden om een aantal stukken niet in openbaarheid te bespreken verband houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en openbaarmaking van de stukken zou leiden tot een onevenredige benadeling van betrokkenen.
Heel bijzonder dat het College de persoonlijke belangen van een kleine groep belangrijker acht dan de persoonlijke belangen van de inwoners van 11 gemeenten van Drenthe die aandeelhouders zijn van de WMD.
Het is echter het belang van de inwoners waar we het over hebben en hun 13 miljoen euro dat verloren is gegaan. Daarom vindt het PAC dat zij recht hebben op een openbare behandeling van de stukken met uitzondering van die stukken waarbij het gaat om concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie i.v.m. de verkoop van bedrijfsonderdelen die vallen onder “andere activiteiten”.
Voorzitter,
Hoewel er een fors bedrag verloren is gegaan gaat het om meer dan alleen om geld.
Het gaat in de eerste plaats om transparant handelen van bestuurders en toezichthouders die volgens het PAC in de openbaarheid verantwoording af moeten en willen leggen over hun handelen. (in het bijzonder om de bestuurders die namens onze gemeente een functie binnen de WMD vervullen)
Het PAC gaat dus niet akkoord met de geheimhouding. We stellen het maatschappelijk belang boven het persoonlijk belang van een aantal bestuurders en toezichthouders. En dient daarom de volgende motie in: (Motie in PDF formaat)

Overwegende dat:
• de WMD een 100% overheidsbedrijf is dat publiek geld inzet om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken;
• daarbij een passende verantwoordingsplicht aan de orde is;
• bestuurders en toezichthouders van de WMD in die zin in de openbaarheid verantwoording moeten afleggen over hun handelen;
• geheimhouding van de WMD stukken in tegenstrijd is met het maatschappelijk belang.

verzoekt de gemeenteraad van Coevorden uit te spreken:
niet over te gaan tot bekrachtiging van door het college opgelegde geheimhouding op de WMD stukken zoals benoemd in agendapunt 5 van de gemeenteraadsvergadering van 02-05-2017 met uitzondering van de stukken waarbij het gaat om concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie i.v.m. de verkoop van twee bedrijfsonderdelen die vallen onder “andere wateractiviteiten”.

D66 steunde de motie. De andere partijen in de gemeenteraad van Coevorden willen de geheimhouding behouden.


Voor meer informatie:

Herman Scholte, fractievoorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 0524-513598

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn