P1060730aWoensdag 9 januari 2018 hield het PAC een nieuwjaarsbijeenkomst in zaal "de Loo" in Coevorden.

Fractievoorzitter Herman Scholte blikte terug op de afgelopen raadsperiode.

Hij stond stil bij het overlijden van Jaap van der Ploeg en het vertrek van Kor Roossien uit de raadsfractie.

Verder gaf hij aan: 

"In de afgelopen periode hebben we als fractie op een kritische en constructieve wijze ons raadswerk gedaan. Dat wil zeggen dat we de collegevoorstellen ondersteund hebben die we goed vonden en voorstellen hebben aangedragen als we dachten dat het beter kon.
Zo hebben we hebben een actieve rol vervuld in de totstandkoming van het gemeentelijk beleid. Niet alleen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar ook door deelname in diverse werkgroepen. En natuurlijk ook door naar inwoners te luisteren en met hen in gesprek te gaan.
Op de website en in het verkiezingsprogramma is te lezen hoe deze inbreng door middel van o.a. het stellen van schriftelijke vragen en het indienen van moties en amendementen is geweest en tot welk resultaat dat heeft geleid.
We hebben aangetoond dat we als partij met een beperkt aantal zetels in de raad toch veel hebben kunnen bereiken. Onze inzet om zo veel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen is, met of zonder samenwerking van andere partijen, gelukt.

De discussie over een aantal voor het PAC belangrijke onderwerpen is in deze raadsperiode nog niet afgerond. Het gaat o.a. om:
• de verdere invulling van het sociaal domein in het bijzonder de Participatiewet
• de concrete invulling van Coevorden als regenbooggemeente
• de verdere uitwerking van Coevorden als dementievriendelijke gemeente
• de afronding van de evaluatie van het besluitvormingsproces rondom het AZC in Oosterhesselen
• de samenwerking in BOCE verband
• de aanpak van het centrum van onze stad
• en het werken aan bestuurlijke vernieuwing met als uiteindelijk doel dat inwoners zo veel mogelijk invloed kunnen uitoefen op hun directe leefomgeving.

Voor wat betreft de samenwerking in BOCE verband is ons uitgangspunt dat deze samenwerking nooit mag leiden tot de uitholling van de positie van de lokale gemeenteraden...........Wij zijn in ons verkiezingsprogramma hierin duidelijk:

--Vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in BOCE (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) verband kan door sommige bestuurders worden aangegrepen om tot verdere schaalvergroting te komen. Het PAC is hier tegen. Verdere schaalvergroting betekent meer afstand tot de inwoners terwijl we juist een beweging andersom moeten maken -- "

De gehele toespraak van Herman is te lezen via: Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2018 - Herman Scholte (PDF)

 

Hierna nam Irene Driehuis het woord. Zij is de lijsttrekker voor het PAC bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Irene benadrukte de visie van het PAC:

P1060731a

Het PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. Het PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen. Deze uitgangspunten zijn het gedachtengoed van het PAC.

Irene gaf aan dat uit dit gedachtengoed de slogan voor de komende verkiezingen is ontstaan.

Samen Duurzaam Doen!

En aansluitend op dat gedachtengoed is de visie vertaald naar een aantal thema’s die betrekking hebben op de gemeente Coevorden.

De thema’s die zijn gekozen zijn:

  • - Inwoners van onze gemeente
  • - Stad en dorpen
  • - Milieu
  • - Financiën
  • - Bestuur en ambtelijke organisatie

Met deze thema's is het verkiezingsprogramma geschreven. Het verkiezingsprogramma is als hier als PDF te lezen. Of lees het programma op de verkiezingswebsite van het PAC: http://verkiezingen-2018.pac-coevorden.nl

Aan het eind van de toespraak werd de gelegenheid gegeven aan de eerste 7 kandidaten van de PAC-kandidatenlijst, om zich voor te stellen.

De gehele toespraak van Irene Driehuis is te lezen via Toespraak lijsttrekker Irene Driehuis (PDF)


Voor verdere informatie:

Irene Driehuis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-30726869

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn