PAC Nieuwsbrief Nr. 020 –  januari 2013

 

Vooraankondiging:

Openbare fractievergadering

Maandag, 25 februari a.s. 19.30 uur

Plaats: nog niet bekend


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAC wil zwembad De Swaneburg z.s.m. weer open – en open houden!

PAC raadslid Jaap van der Ploeg was er duidelijk over in de vergadering van 22 januari: Zwembad De Swaneburg moet z.s.m. weer open - en ook open blijven. Dit was zijn reactie op het verhaal van het college dat weliswaar het zwembad ook z.s.m. weer open wil stellen, maar de toekomst van het zwembad iets té nadrukkelijk in verband bracht met de komende takendiscussie (zie hierna). Er valt uit op te maken dat het college in elk geval nog niet heeft besloten voor het open houden van het zwembad De Swaneburg ook voor de langere termijn te gaan. Laat Coevorden gewaarschuwd zijn. Wij zetten ons in voor alle huidige zwemgelegenheden in de gemeente. Voor zwemonderwijs, -recreatie en -sport is het overdekte zwembad gewoon nodig.

 

Takendiscussie – wat wel, niet, meer, minder, anders doen als gemeente Coevorden?

Op 22 januari kwam ook de zogenaamde Takendiscussie aan de orde. Daarmee wordt een discussie bedoeld over de vraag wat de gemeente Coevorden doet, welke taken de gemeente Coevorden, wel, niet, minder, meer of anders zou kunnen/moeten uitvoeren, vooral ook gelet op de financiële situatie. PAC raadslid Bernhard Ensink stelde, zoals ook woordvoerders van andere fracties, dat die hele discussie in oktober 2013 afgerond moet zijn. De raad moet er gebruik van kunnen maken bij de behandeling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Dat betekent dat er in de raadsvergadering van 5 februari wijzigingsvoorstellen moeten komen voor het besluit om o.a. dit af te spreken. De raad zou dan het interactieve proces met de ‘Coevorder samenleving’ nog vóór de zomervakantie moeten doen.

 

Afvalinzameling en – verwerking: moet AREA fuseren?

De PAC fractie steunt de pogingen van het college niet om een traject in te zetten richting fusie van AREA, het afvalinzameling bedrijf van de gemeente Coevorden, Emmen en Hoogeveen, met andere bedrijven. Nut en noodzaak daarvan zijn voor ons volstrekt niet evident. PAC raadslid Kor Roossien was flink in het dossier gedoken om die conclusie te kunnen trekken. In de slotopmerkingen van het college klonk het besef nog niet door dat een meerderheid in de raad het collegevoorstel NIET zal steunen. Wordt vervolgd op 5 februari a.s.

 

Erfgoednota ‘Het Kapitaal van Coevorden’

Vanuit zijn betrokkenheid, expertise en ervaring met monumenten en ander cultureel erfgoed heeft PAC raadslid Jan Schatens zijn bijdrage over de nota ‘Het Kapitaal van Coevorden’ geleverd. Hij memoreerde dat het PAC in 2009 heeft aangedrongen op een monumentenbeleid en een Gemeentelijke Monumentenlijst. Jan Schatens: “Maar alleen met de Erfgoednota zijn wij er nog lang niet. Er moet nog veel hersteld en onderhouden worden, vooral in de stad Coevorden wil deze stad recht hebben op de naam ‘HET PALMANOVA VAN DRENTHE’, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het noemt.” [Palmanova een stad in Noord Italië, met dezelfde stadsradialen en vestinggrachten als Coevorden en…. onze voormalige partnerstad.]

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

Deze nieuwsbrief is hier ook te downloaden.

aanmelding voor de PAC nieuwsbrief klik hier

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn