PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 029 –  12 oktober 2014

Minimabeleid


Herman Scholte van de PAC raadsfractie heeft in mei 2014 bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 een aantal vragen gesteld over het minimabeleid van de gemeente Coevorden. Uit de beantwoording van deze vragen bleek evenwel dat Coevorden geen specifiek minimabeleid heeft. Er zijn wel een aantal regelingen m.b.t. een collectieve ziektekostenregeling en een doe-mee-pas voor personen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Ook heeft de gemeente geen eigen gegevens over de toepassing van deze regelingen. Het PAC neemt geen genoegen met deze situatie en vraagt meer aandacht van de gemeenteraad voor het realiseren van een verantwoord minimabeleid. Het college heeft inmiddels dit onderwerp nog eens goed bekeken en heeft besloten om in de perspectiefnota 2015 zowel de collectieve ziektekostenregeling als de doe-mee-pas reeds vanaf 2015 weg te bezuinigen. Uiteraard zal het PAC zich sterk maken om deze asociale maatregel teruggedraaid te krijgen. Wordt vervolgd.

 

Illegale toepassing van vuilverbrandingslakken op het Nederlandse deel van het Europark


Het illegaal toepassen van slakken (zogenaamde bodemas) uit de Duitse vuilverbrander op het Europark blijkt ook aan de Nederlandse kant plaats te hebben gevonden. Daardoor is het Duitse milieuschandaal inmiddels een internationale aangelegenheid geworden. De antwoorden van het college van Coevorden op de laatste serie vragen van de PAC fractie bevestigen dat op het perceel Mars 9 de bodemas niet correct is toegepast. Monitoring van het grondwater heeft grondwatervervuiling geconstateerd. Het college zal handhaving in gang zetten. PAC fractievoorzitter Kor Roossien heeft het college op 12 juli jl. met klem per brief verzocht om aangifte te doen van de geconstateerde overtreding en er voor te zorgen dat op Mars 9 illegaal toegepaste bodemas wordt verwijderd. Tevens dringt hij erop aan de Duits-Nederlandse samenwerking ook te gebruiken voor het aanpakken van deze en wellicht andere milieuovertredingen op het Europark. PAC is de enige politieke partij in Coevorden die dit onderwerp tot nu toe nauwlettend heeft gevolgd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Wordt vervolgd.

 

Sluiting Schakelunit Aleida Kramer

 

In maart 2014 heeft de fractie van het PAC vernomen dat de revalidatiebehandeling van de Saxenburgh Groep wordt gecentraliseerd in Hardenberg. De behandelmogelijkheid in het dagziekenhuis Aleida Kramer in Coevorden komt hierdoor definitief te vervallen en hierdoor wordt de positie van het dagziekenhuis verzwakt. Het PAC vindt dit een onwenselijke situatie omdat hiermee het voorzieningen niveau van Coevorden ernstig wordt aangetast en de inwoners niet meer in de dichte nabijheid de behandeling kunnen krijgen die noodzakelijk is. Het PAC heeft in maart jl. al aan het college vragen gesteld over de mogelijke sluiting van de behandelunit. Op dat moment werd door de directie van de Saxenburgh Groep gesteld dat er over een mogelijke sluiting van de unit geen besluit lag. Het college heeft in de beantwoording van onze vragen toegezegd alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en zich maximaal in te spannen om genoemde voorziening voor onze gemeente te behouden.
Nu blijkt dat de beslissing inmiddels is genomen door de Saxenburgh Groep om de behandelunit in Coevorden reeds per 1 november dit jaar te sluiten. En dat terwijl de Saxenburgh Groep als slogan hanteert: "Zorg dichterbij beter". Deze maatregel is voor het PAC moeilijk te bevatten, en het PAC vraagt zich ook af of het college zich voldoende heeft ingespannen om de unit open te houden. Het PAC heeft daarom als enige partij hierover kritische vragen gesteld aan het college. Daarnaast is ons raadslid Herman Scholte op 6 oktober op RTV-Drenthe uitvoerig ingegaan op deze aangelegenheid (zie de link op onze website). Het PAC zal zich dan ook blijven inspannen om deze belangrijke voorziening in Coevorden te behouden. Wordt vervolgd.

 

Verkeersproblematiek Parkschool


Op 30 september jl. werd ons raadslid Irene Driehuis door de wethouder geïnformeerd over het contracteren door de gemeente van een externe adviseur om de verkeersproblematiek rond de Parkschool te onderzoeken en te komen met aanbevelingen om deze problematiek op te lossen. Dit naar aanleiding van een rondvraag van dhr. Blanken tijdens de Politieke Kamer op die dag. De stap van de wethouder voor een externe adviseur wekt grote verbazing op bij onze raadsfractie vanwege de kosten in deze tijd van grote bezuinigingen. Ook is niet duidelijk hoelang we moeten wachten op een mogelijke oplossing, waarom de directie van de Parkschool niet reeds nu wordt aangesproken op haar mogelijke rol in het oplossen van de problematiek, en waarom er niet op korte termijn eventuele tijdelijke oplossingen ontwikkeld kunnen worden. In ieder geval waren er redenen genoeg voor onze raadsfractie om een aantal indringende vragen schriftelijk aan de wethouder te richten. We zijn benieuwd wat de reactie van de wethouder op deze vragen zal zijn, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze problematiek.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

 

Deze nieuwsbrief is hier ook te downloaden.

 

Aanmelding voor de PAC nieuwsbrief klik hier

 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn