PACnieuwsbrief
  • PAC Nieuwsbrief Nr. 031 –  19 maart 2015
Asielzoekerscentrum Oosterhesselen
Het PAC heeft zich nadrukkelijk gekeerd tegen het besluit van het college B&W op 10 maart j.l. om in Oosterhesselen een AZC voor 400 personen in te richten. Reden voor het PAC is het gebrek aan transparantie in het besluitvormingsproces en in de afspraken tussen het college en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Zo is er nog steeds onduidelijkheid in de afspraken die de gemeente met het COA in 2006 in het kader van het AZC in Aalden heeft gemaakt over het maximale aantal asielzoekers voor de gehele gemeente Coevorden. Bovendien is absoluut onduidelijk waarom het college geen alternatieve locaties voor een nieuw AZC heeft overwogen, terwijl we weten dat een aantal alternatieve locaties zijn onderzocht . Daarnaast is het PAC uitermate ontevreden over de communicatie van het college met de omwonenden in Oosterhesselen. Zo zijn deze pas in een laat stadium over de komst van een AZC geïnformeerd en lijkt het college meer belang te hechten aan de bedrijfsvoering van het COA dan aan de wensen van omwonenden. Al met al is het PAC van mening dat het college de inrichting van een AZC in Oosterhesselen zonder valide argumenten en zonder adequaat overleg met omwonenden heeft doorgedrukt. Het PAC heeft getracht meer duidelijkheid en transparantie voor de burgers te verkrijgen voordat het besluit zou worden genomen. Helaas bleek hiervoor geen draagvlak bij het college en coalitiepartijen. Jammer, vooral voor de omwonenden in Oosterhesselen. Het PAC zal evenwel blijven verzetten tegen de schimmige besluitvorming m.b.t. dit AZC.

Bezuinigingen op sport
Kort na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het college van B&W aangekondigd dat eventuele bezuinigingen op subsidies voor sportverenigingen zullen worden genomen in overleg met alle betrokken verenigingen. Deze verenigingen werden dan ook onaangenaam verrast toen onlangs, zonder enig vooroverleg, buitenproportionele bezuinigingen in de sport bekend werden gemaakt. Bovendien is nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe die bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Voor veel verenigingen zijn de bezuinigingen zo groot dat ze op termijn niet langer meer kunnen voortbestaan. Een trieste situatie. Het PAC is van mening dat sportverenigingen cruciaal zijn voor de leefbaarheid van de gemeente. Daarnaast bieden ze een van de weinige mogelijkheden voor recreatie en heeft deelname aan sport in verenigingsverband een vormende functie en draagt sport bij aan verbetering van de lichamelijke gesteldheid voor met name de jongere bewoners van onze gemeente. Het PAC heeft dan ook sterk aangedrongen bij het college om in overleg te treden met de verenigingen om te komen tot een pakket van haalbare bezuinigingen in de sport. In ieder geval is het belangrijk dat de gemeente de communicatie met de verenigingen serieus neemt, en het PAC zal zich daarvoor ook blijven inzetten.

Maatschappelijk welzijn in Geesbrug
Op 20 Februari hebben Herman Scholte en Ed Lafort, samen met een aantal raadsleden van andere partijen, een bezoek gebracht aan Geesbrug om te worden voorgelicht over een pilot van gebiedsgericht werken door Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC). Door de directeur en de projectmedewerker van MWC werden de diverse aspecten van de pilot belicht. Daarnaast werd aangegeven wat wel en niet bruikbaar was voor invoering in de gehele gemeente. Duidelijk werd dat gebiedsgericht werken door maatschappelijke organisaties goede resultaten kan opleveren, maar dat deze resultaten afhankelijk zijn van continuïteit van betrokkenheid in de gebieden. Onderlinge afstemming door de verschillende organisaties is daarvoor zeer belangrijk. Bij de landelijke decentralisaties van zorgtaken naar de gemeenten heeft het PAC zich altijd sterk gemaakt voor een gebiedsgerichte aanpak. Deze pilot in Geesbrug is een bevestiging van de juistheid van deze visie.

Centrum Management in Coevorden
Eind februari werd het PAC geïnformeerd over de situatie dat het dagelijks bestuur van Centrum Management Coevorden (CMC) na een kort gesprek van de citymanager met een lid van het college B&W vrijwel onmiddellijk was opgestapt. Alhoewel geen informatie werd gegeven over de inhoud en het verloop van dit gesprek werd wel duidelijk dat de verhoudingen tussen CMC en het college door dit gesprek aanmerkelijk was verstoord. Tevens was duidelijk dat de wethouder zich niet sterk maakte om deze te normaliseren. Het PAC vindt deze situatie uiterst zorgelijk omdat CMC, een organisatie van vrijwilligers van ondernemers met een onafhankelijke voorzitter om de binnenstad van Coevorden te verbeteren, een groot aantal projecten en activiteiten op stapel had staan die nu allemaal in het water vallen. Daarnaast constateert het PAC dat de communicatie tussen het college en CMC blijkbaar niet verbindend maar ontbindend is geweest. Het PAC heeft bij het college sterk aangedrongen op haar bestuurlijke verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen om weer te komen tot betrokkenheid van de ondernemers in de binnenstad van Coevorden. Tot nu toe is dit initiatief nog niet genomen. Het PAC zal zich blijven inzetten om te komen tot dit initiatief.

Europark Coevorden
Het illegaal toepassen van slakken (zogenaamde bodemas) uit de Duitse vuilverbrander op het Europark blijkt ook aan de Nederlandse kant plaats te hebben gevonden. Daardoor is het Duitse milieuschandaal inmiddels een internationale aangelegenheid geworden. De antwoorden van het college van Coevorden op diverse vragen van de PAC fractie bevestigen dat op het perceel Mars 9 de bodemas niet correct is aangebracht. Monitoring van het grondwater heeft grondwatervervuiling geconstateerd. Het college heeft toegezegd handhaving in gang zetten. PAC fractievoorzitter Kor Roossien heeft het college op 8 maart jl. per brief wederom met klem verzocht om informatie over de samenstelling en het transport van de bodemas. PAC is de enige politieke partij in Coevorden die dit onderwerp tot nu toe nauwlettend heeft gevolgd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Klik hier om de brief op de website van het PAC te lezen. Wordt vervolgd.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn