PACnieuwsbrief
  • PAC Nieuwsbrief Nr. 030 –  13 december 2014

Minimabeleid
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Coevorden geen eigen minimabeleid heeft. Daarnaast heeft het college van B&W besloten om zowel de collectieve ziektekostenverzekering als de doe-mee-pas reeds vanaf 2015 weg te bezuinigen. Inmiddels is de begroting van de gemeente voor 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is, mede onder druk van het PAC, toch financiële ruimte gecreëerd om beide voorzieningen voor de allerarmsten in onze gemeente te kunnen handhaven. Ook de initiële actie van het college om de minieme jaarlijkse subsidie (€ 945,-) voor de voedselbank in Coevorden in de begroting 2015 te schrappen heeft veel kwaad bloed gezet bij het PAC. Gelukkig heeft de raad ingezien dat dit toch echt niet kon, en is deze bezuinigingsmaatregel op tijd teruggedraaid. Daarnaast heeft het PAC mede kunnen bewerkstelligen dat er nu eindelijk een eigen gemeentelijk minimabeleid zal worden ontwikkeld. In dit beleid, dat naar verwachting in medio 2015 het licht zal zien, zullen alle bestaande voorzieningen (zoals genoemde ziektekostenverzekering, doe-mee pas, voedselbank etc.) integraal worden opgenomen. Ook zal er een betere financiële basis voor deze voorzieningen worden ontwikkeld. Het PAC is benieuwd hoe dit beleid zal uitpakken. Vanzelfsprekend zal het PAC de ontwikkeling en vormgeving hiervan natuurlijk kritisch blijven volgen. Wordt vervolgd.

Begroting 2015
In november is de begroting 2015 van de gemeente Coevorden vastgesteld door de gemeenteraad. Deze begroting kenmerkte zich in de ogen van het PAC door buitenproportionele bezuinigingen in het culturele en sociale domein. Alhoewel het PAC zich realiseert dat in 2015 bezuinigingen noodzakelijk zijn ziet het PAC toch mogelijkheden om de enorme kaalslag in het sociale en culturele domein te beperken. Daardoor wordt de sociale en culturele samenhang in onze gemeente toch in enige mate gewaarborgd zonder daarbij het huishoudboekje van Coevorden tekort te doen. Zo werden wijzigingen in de begroting voorgesteld om toch muziekonderwijs voor kinderen mogelijk te maken. Daarnaast bleven subsidies mogelijk voor mantelzorgers en vrijwilligers, voor zwembaden, stimulering jeugdsport en voor maatschappelijke accommodaties. De financiering van deze subsidies kan volgens het PAC eenvoudig door gebruik te maken van diverse reservepotjes en daarnaast door iets meer te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie zelf. Helaas hechtten de andere politieke partijen in Coevorden meer waarde aan projecten en instellingen dan aan sociale structuren en cultuur. Helaas gaat de kaalslag onverminderd door. Jammer, een gemiste kans van de gemeente om te laten zien dat sociale structuren en cultuur belangrijk zijn. Het PAC ziet dat anders, en zal zich daarvoor blijven inzetten. 

Bestemmingsplan Buitengebied
In december is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Coevorden in de gemeenteraad besproken. In dit plan wordt niet ingegaan op de problematiek m.b.t. windmolens, die wordt later behandeld. Wat wel opviel in dit plan was dat de zorg voor duurzaamheid, natuur, milieu en leefomgeving een flinke stap terug moeten doen ten gunste van vrijheid van handelen voor (agrarische) ondernemers. Zo voorziet het bestemmingsplan dat bij de totstandkoming van zeer grote agrarische bedrijven (zoals megastallen) er een positief effect ontstaat op het gebied van lokale werkgelegenheid en toerisme. Het bestemmingsplan laat ook toe dat de eisen op het gebied van vestiging van bio-vergisters worden versoepeld. Daarnaast worden geen effectieve beperkingen gesteld aan de thans ongebreidelde, zeer intensieve bestrijding van ziektes in de leliebollenteelt. De hiervoor te gebruiken bestrijdingsmiddelen zijn zowel voor mensen als dieren zeer giftig en kankerverwekkend. In de visie van het PAC is dit alles niet nodig. De economische ontwikkeling in de agrarische sector kan zeer zeker goed plaats vinden op een duurzame manier zonder grove aantasting van natuur, milieu en leefomgeving. Redenen genoeg voor het PAC om zich ernstige zorgen te maken over dit bestemmingsplan. In de raadsvergadering van 9 december jl. heeft onze fractie deze zorgen kenbaar gemaakt. Na enige aarzeling heeft de PAC fractie zich uiteindelijk toch akkoord verklaard met het bestemmingsplan, zij het dat werd aangegeven dat het PAC met zeer kritische ogen het verlenen van vergunningen voor uitbreiding van agrarische bedrijven en voor vestiging van biovergisters, alsmede de ontwikkelingen in de leliebollenteelt zal blijven volgen. Helaas moest worden geconstateerd dat de meerderheid van de gemeenteraad ook op deze gebieden niet de zorg van het PAC deelt. Wij vragen ons af, is het PAC dan de enige partij in Coevorden die zich druk maakt om een goede natuur, milieu en leefomgeving? 

Goed nieuws voor medewerkers EMCO
Bij de invoering van de nieuwe participatiewet per 1 januari 2015 is verlenging van tijdelijke arbeidscontracten voor medewerkers van de EMCO niet meer mogelijk, en zag het ernaar uit dat deze personen in de bijstand zouden belanden. Aangezien deze personen beperkt inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt hebben ze bovendien nauwelijks vooruitzichten op een baan. Onze fractie heeft zich al enige tijd het lot van deze kwetsbare personen aangetrokken. Voortdurend heeft zij de afgelopen maanden de betrokken wethouder in Coevorden gewezen op de mogelijkheden en voordelen voor de gemeenten om deze personen alsnog een vast baan aan te bieden. En met succes. Het bestuur van de EMCO-groep heeft uiteindelijk toch besloten dat de tijdelijke contracten van werknemers, waaronder ook 14 personen uit Coevorden, per 01-01-2015 omgezet worden in vaste contracten. Een mooi kerstcadeau voor zo'n honderd gezinnen!

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze Nieuwsbrief is HIER ook te downloaden

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn