PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 032 –  10 juli 2015

PAC verwelkomt eindrapport evaluatie vergadermodel gemeenteraad
Binnen de gemeenteraad bestaat al enige tijd een sterke behoefte om de communicatie met en de inbreng van burgers te intensiveren door verbetering van het vergadermodel van de raad. Eind juni werd het eindrapport van een zoektocht naar deze verbetering behandeld, en werd gesproken over een aantal voorstellen uit dit rapport. Deze voorstellen betreffen o.a. een verbeterd inspreekrecht voor de burgers, eerdere participatie van belanggroeperingen bij het opstellen van beleidsdocumenten en meer betrokkenheid van de burgers bij vaststellen van raadsagenda’s. Het PAC heeft dit eindrapport en de voorstellen met klem omarmt, en heeft in de raad aangedrongen op een spoedige implementatie van de voorstellen. Transparantie in bestuur en maximale burgerparticipatie blijft een belangrijk aandachtspunt voor het PAC.

 

Perspectiefnota 2016: Weer een gemiste kans
De Perspectiefnota 2016, een document dat richting geeft aan de komende begroting voor de gemeente, is volgens het PAC ook dit jaar weer ver onder de maat als het gaat om visie en om financieel beleid. Alhoewel het document bol staat van abstracte termen als “verbindend”, “faciliterend” en “participatie” vult het college B&W deze termen in onvoldoende mate in. Zo toont het college geen vernieuwende initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie. Daarnaast wordt geen richting gegeven aan een oplossing voor het begrotingstekort van € 600.000,- voor de komende jaren. Ook wordt door het college nauwelijks waarde gehecht aan handhaving. Het PAC heeft grote moeite met deze afwachtende en passieve houding van het college, en blijft daarom aandringen op visie en actie. Het PAC heeft het afgelopen jaar al diverse keren d.m.v. kritische vragen - bijvoorbeeld op het gebied van invoering van de participatiewet en overleg met sportverenigingen – gepoogd om het college te motiveren voor meer actie. Het PAC zal dit college nog lang blijven aansporen om met de samenleving in gesprek te blijven.

 

PAC: Afbraak zorgcapaciteit in Coevorden?
Bij het PAC zijn berichten binnengekomen dat het dagziekenhuis Aleida Kramer in Coevorden mogelijk onderwerp van beschouwing door de Saxenburgh Groep is. Dit i.v.m. strategische keuzes bij een mogelijke samenwerking met het ziekenhuis in Hardenberg. Deze samenwerking wordt gezocht mede uit financiële overwegingen. Het PAC juicht samenwerking met het ziekenhuis in Hardenberg toe, maar is uiterst bezorgd om de positie van het dagziekenhuis in Coevorden. Zeer zeker nu de revalidatiebehandeling van de Saxenburgh Groep ook al is gecentraliseerd in Hardenberg. En wederom bleek bij vragen van de PAC fractie aan het college dat deze niet was geïnformeerd. Het PAC vindt dit een zorgelijke situatie, en vraagt zich af of het college zich voldoende blijft inspannen om het voorzieningenniveau in Coevorden te waarborgen. Blijkbaar is het PAC de enige partij die belang hecht aan het dagziekenhuis, een belangrijke voorziening voor Coevorden. Wordt vervolgd.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn