PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 033 –  21 december 2015

Begroting 2016: PAC houdt vinger aan de pols v.w.b. sport en bibliotheken
PAC hecht om diverse redenen zeer grote waarde aan sportverenigingen in onze gemeente en vindt dat die dan natuurlijk ook fatsoenlijke faciliteiten nodig hebben. Reden waarom PAC het afgelopen overleg tussen de sportverenigingen en het college over toekomstige subsidiekortingen volgde. Inmiddels kunnen de voetbal- en korfbalverenigingen in de gemeente , zij het met enige terughoudendheid, instemmen met een vaste vergoeding per speelveld, al blijven de kleinere verenigingen nog steeds moeite hebben om met deze vergoeding hun velden goed te kunnen onderhouden. PAC zal blijven kijken naar de gevolgen van deze kortingen.
Tijdens de begrotingsbesprekingen werd het college (ook door het PAC) opgedragen om nogmaals met het stichtingsbestuur van de bibliotheek te gaan praten over de omvang en gevolgen van bezuinigingen op de bibliotheek. Daarbij werd ook aangegeven dat er in Aalden een uitleenpunt moet komen, er in Schoonoord een adequate bibliotheekvoorziening moet komen, en een meer dan gemiddelde bestrijding van laaggeletterdheid van belang wordt geacht. Het college heeft toegezegd dit overleg te voeren, het PAC zal natuurlijk met zeer grote belangstelling het verloop van dit overleg blijven volgen.

 

Toekomst dagziekenhuis Aleida Kramer in Coevorden
Afgelopen maand is de PAC-fractie betrokken geweest in het overleg tussen gemeentebestuur en de Saxenburgh Groep over o.a. de toekomst van het dagziekenhuis Aleida Kramer te Coevorden. In dat overleg werd aangegeven dat gestreefd wordt om de positie van AK te versterken door onderbrenging van een huisartsenpost, uitbreiding van de functie diagnostiek en versterking van de samenwerking met specialisten. Daarnaast zullen naar verwachting de poliklinieken in het AK blijven. Dit alles zal enige infrastructurele aanpassingen vereisen. Op dit moment wordt door de Saxenburgh Groep in overleg met alle betrokkenen gestudeerd op haalbaarheid en vormgeving van deze plannen. Het PAC juicht deze ontwikkeling toe en zal deze geplande verbetering van het AK actief blijven ondersteunen.

 

Verbetering communicatie gemeenteraad met inwoners
Ter verbetering van de communicatie tussen gemeenteraad en inwoners heeft een werkgroep in de raad de afgelopen zomer een aantal voorstellen gedaan en deze is inmiddels ook in meer detail uitgewerkt. De inwoners van onze gemeente zijn gevraagd om mee te denken. De uitwerking zal in januari 2016 door de raad worden besproken. Voorgesteld wordt o.a. om inwoners de mogelijkheid te geven om de agenda van de raad mede te gaan bepalen, het inspreekrecht te verbeteren en om belangengroeperingen eerder te betrekken bij het opstellen van beleidsdocumenten. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd om in het bijzonder jongeren hierbij te betrekken. Het PAC hecht veel waarde aan transparantie in bestuur en maximale burgerparticipatie en zal ook de komende periode een actieve bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de werkgroep.

 

Nieuwe taakverdeling binnen de PAC-fractie
Om persoonlijke redenen heeft Kor Roossien het voorzitterschap van de fractie van het PAC overgedragen aan Herman Scholte. Dit heeft geleid tot enige aanpassing van de taakverdeling binnen de PAC-fractie: 

Voorzitter Herman Scholte is belast met de portefeuilles Seniorenoverleg, Decentralisaties WMO- Jeugdwet-Participatiewet, lokale democratie, Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid. Vice-Voorzitter Irene Driehuis (tevens fractiesecretaris) is belast met de portefeuilles Omgevingswet, P&O, Verbonden Partijen en Euregio. Kor Roossien is belast met de portefeuilles Financiën, Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur, Werkgelegenheid, Milieu en Onderwijs.

 

Nieuwjaarswens
De PAC-fractie wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en (politiek) actief 2016 toe. Ook in het nieuwe jaar geldt: Elke burger telt.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn