PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 034 - 10 februari 2017

 

Afscheid Kor Roossien
In de raadsvergadering van 31 Januari jl. heeft Kor Roossien van het PAC zijn raadszetel officieel overgedragen aan Jerry Stoker. Door zijn nieuwe baan en familieomstandigheden was het voor Kor helaas niet meer mogelijk om voldoende tijd en energie te besteden aan zijn raadslidmaatschap. Gelukkig voor het PAC was Jerry bereid om Kor op te volgen. Zoals bij de meeste leden van het PAC bekend, was Jerry eerder raadslid van Coevorden, voordat de gemeentelijke herindeling plaatsvond. Verwacht wordt dan ook dat Jerry zich snel weer als een vis in het water zal voelen in de raad van Coevorden. Het PAC bedankt Kor natuurlijk voor zijn buitengewoon grote bijdrage aan de fractie gedurende de afgelopen jaren. Kor blijft gelukkig nog als lid van de steunfractie en als lid van het bestuur verbonden aan het PAC.
 
 
Werkbezoek Sleen
Tijdens een werkbezoek van PAC fractieleden aan Sleen op 27 Januari  vroeg een aantal bewoners aandacht voor de nieuw aangelegde stoepranden en opritten naar hun woningen. Met name bij seniorenwoningen is een situatie ontstaan die voor gebruikers van rollators en rolstoelen onveilig is. Dit is bijzonder omdat in de oude situatie de opritten wel toegankelijk en veilig waren. De betrokken bewoners hadden deze ongewenste situatie aangekaart bij de gemeente, maar dit had nog niet geleid tot enige verbeteringen. Pas nadat het PAC dit onderwerp wederom in de raad heeft geagendeerd, en er tevens aandacht is geschonken op de nationale televisie, heeft de gemeente toegezegd om met een verbeterplan te komen. Kortom,  een zeer succesvolle actie van het PAC.
 
 
Minimabeleid
Het PAC heeft er in de afgelopen jaren meerdere keren op aangedrongen om te komen tot een integraal minimabeleid. De reden hiervoor was en is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. In Coevorden leeft 10% van de huishoudens al zeker 1 jaar in armoede en 3 procent al langer dan 4 jaar. Voor het PAC een niet te verteren gegeven. Veel inwoners, in het bijzonder kinderen, dreigen hierdoor in een sociaal isolement te geraken.
In het beleid wordt nader ingegaan op zaken als schuldhulpverlening, voedselbank, de rol van Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Domesta  etc. Een aantal zaken zoals aansluiting met nieuwe werkgelegenheidsprojecten en bredere financiering moet nog nader uitgewerkt worden. De uitvoering van de integrale aanpak vraagt nog aandacht  nu er een brede basis voor ondersteuning van minima is gelegd. We blijven de uitvoering van het plan nauwgezet volgen. Als PAC willen wij onze waardering uitspreken voor alle personen en organisaties die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het beleidsplan ondersteuning minima. Door hun inzet en betrokkenheid ligt er nu een plan dat een breed draagvlak heeft in onze gemeente
 
 
Vierkant voor werk
Tijdens de raadsvergadering van 31 Januari heeft het PAC ingestemd met het grote project Vierkant voor Werk. Daarbij hebben we nadrukkelijk aangegeven achter dit plan te staan maar wel heel kritisch het verloop en de uitgaven te zullen monitoren. Met dit project, opgesteld door de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Hardenberg en Coevorden in nauwe samenwerking met het ministerie van EZ en Provincie Drenthe wordt getracht om de economische kracht van onze regio te versterken om zo werkgelegenheid te creëren en zeker te stellen. Alhoewel het PAC slechts gematigd optimistisch is over de in dit project gestelde doelen op het gebied van potentiële toename van arbeidsplaatsen heeft het PAC zich achter dit project geschaard. Afzien van deelname door Coevorden aan dit project acht het PAC geen optie, omdat stilstand  op het gebied van regio-ontwikkeling in feite achteruitgang betekent. Naast een stevige financiële bijdrage van Coevorden ( 2 miljoen)  en de andere gemeenten kan dit project ook rekenen op een substantiële bijdrage van het Rijk en  Provincie Drenthe. Het project bestaan uit een bedrijvenregeling, een uitvoeringsplan en een projectenbureau. In eerste instantie verzocht het college om het volledige bedrag direct te begroten voor de komende 4 jaar. Op initiatief van het PAC is dit aangepast zodat de bedragen voor de bedrijvenregeling en het uitvoeringsplan wel voor de komende 4 jaar worden begroot maar de bedragen voor het projectenbureau jaarlijks zullen worden vastgesteld aan de hand van evaluatie van het plan.
 
  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn