PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 038 - 15 juli 2017

Biogas installatie op Europark
Op 10 Juli 2017 is de fractie van het PAC door de initiatiefnemers van Bio Energy Coevorden voorgelicht over de te bouwen grote biogasinstallatie op het Europark te Coevorden. Daarbij zijn aspecten als productieprocessen, aan- en afvoer van de meststoffen en afvalproducten en de daarbij behorende verkeersbewegingen toegelicht. Tevens zijn milieu- en energieaspecten aan de orde geweest en is een groot aantal vragen van de PAC fractie beantwoord. De PAC fractie heeft hiermee een goed beeld gekregen van de plannen van de initiatiefnemers over de toekomstige installatie. De fractie zal zich ook laten informeren door andere partijen met kennis van zaken op dit gebied. En natuurlijk zal het PAC de bouw ervan met belangstelling blijven volgen.

Kaderbrief 2018
In de Raadsvergadering van de gemeenteraad op 11 Juli 2017 is de fractie van het PAC nader ingegaan op de Kaderbrief 2018, een document van B&W waarin op hoofdlijnen de ontwikkelingen voor 2018 en daarna worden aangegeven. We vinden dat de bewoners van Coevorden de bezuinigingen van de afgelopen jaren goed hebben opgepakt. Het toenemende aantal burgerinitiatieven en vrijwilligersactiviteiten, alsmede de verbeterde ondersteunende rol van de gemeente juicht de fractie daarbij toe. Ook is het PAC tevreden met de stappen van de gemeente op sociaal gebied en op het gebied van ontwikkeling woon- en centrumvisie. Voor wat betreft het starten van projecten om verder achteruitgang van het centrum tegen te gaan vindt het PAC dat er tempo gemaakt moet worden. Eind van dit jaar beoordelen we of dit is gebeurd. Zo niet, dan zullen we voorstellen hiervoor meer middelen beschikbaar te stellen. Ook vindt het PAC dat de bezuinigingen in de openbare ruimte te ver zijn doorgevoerd, en dat de gemeentelijke woonlasten nog steeds te hoog zijn.

Motie bermbeheerplan
Bij de behandeling van de Kaderbrief 2018 heeft de PAC fractie, samen met D66, een motie ingediend om te komen tot een bermbeheerplan op basis van ecologisch bermbeheer. Dit plan is nodig om het bermbeheer in Coevorden te verbeteren en om een grotere biodiversiteit te verkrijgen. Dit alles leidt tot verbetering van de flora en fauna van het landschap in Coevorden. Alhoewel niet alle raadsleden het belang van ecologisch bermbeheer inzagen, gaf de betrokken wethouder aan om de mogelijkheden van een gefaseerde invoering ervan serieus te overwegen en om voor eind 2017 te komen met een voorstel daartoe. De PAC fractie kan zich hierin vinden en de ingediende motie wordt dan ook tot die tijd aangehouden.

Windmolens Weijerswold en Hulteweg
In diezelfde raadsvergadering is het bestemmingsplan voor de geplande nieuwe windmolens in de gemeente Coevorden besproken. Tijdens die bespreking heeft de PAC fractie wederom aangegeven voorstander te zijn van windenergie maar niet in te kunnen stemmen met de keuze van Weijerswold en Hulteweg als gebieden voor plaatsing van de molens. De keuze voor deze gebieden zijn slechts gebaseerd op basis van ‘omdat daar toch al molens staan’, en niet op waarborging van behoud van leefomgeving en beperking van overlast voor omwonenden. Het PAC vindt dan ook dat met de gemaakte keuze de gemeente heeft gefaald in haar zorgplicht voor de inwoners.

Voor de gemeenteraad van Coevorden is het zomerreces begonnen. De eerstvolgende commissievergadering vindt plaats op dinsdag 5 September, de eerstvolgende PAC fractiebijeenkomst op maandag 28 augustus. De fractie van het PAC wenst u allen een goede vakantie toe.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn