PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 041 - 8 november 2017

Begroting 2018
De afgelopen jaren hebben de bewoners en organisaties in de gemeente Coevorden flink de broekriem aangehaald, en dat heeft duidelijk een positief effect gehad op de gemeentelijke financiën. Zo blijkt uit de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 die op dinsdag 7 november 2017 in de gemeenteraad is besproken. De gemeente staat er veel beter voor dan enkele jaren geleden. Is het PAC dan nu helemaal tevreden met het financieel beleid van het huidige college van B&W? Niet helemaal. Zo vindt het PAC de gemeentelijke lasten voor de bewoners nu te hoog, en het PAC heeft dan ook het ingediende amendement op de begroting om deze lasten te verminderen ondersteund. Daarnaast presenteert het college in de begroting nieuwe beleidsvoornemens (zoals een centrumplan en de nieuwe woonvisie) zonder voldoende aan te geven hoeveel dat gaat kosten. Aangezien wordt verwacht dat het om aanzienlijke bedragen zal gaan wordt er nu volgens het PAC dan ook een te positief beeld geschetst van de huidige financiële situatie van Coevorden.Het PAC is ook van mening dat de ontwikkeling en invoering van breedband in de buitengebieden te lang op zich laat wachten. Breedband is een belangrijke vereiste en speelt een cruciale rol in de leefbaarheid en werkgelegenheid. Met name bedrijven en kleine ondernemers ondervinden al lange tijd hinder van de traagheid van de huidige voorzieningen. De wethouder heeft aangegeven dat hier momenteel heel hard aan gewerkt wordt en dat de verschillende initiatieven inmiddels samenwerken om te komen tot gehele breedband dekking van het buitengebied. Het PAC zal hier de komende tijd de vinger aan de pols houden. Wel is het PAC tevreden over de initiatieven voor een verbeterd bermbeheer in de buitengebieden.

Het PAC ziet er reikhalzend naar uit om inzicht te krijgen in de nieuwe woonvisie van het college, en hoe het nieuwe centrumplan in Coevorden zich zal ontwikkelen? Het PAC zal beide onderwerpen beoordelen op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, en in samenhang met de demografische ontwikkelingen in ons deel van Drenthe.

Het PAC juicht de initiatieven die genomen zijn om te komen tot een verbeterde relatie tussen bestuur en inwoners van de gemeente toe, maar is wel van mening dat nu meer geïnvesteerd moet worden in de kennis en ondersteuning van wijk- en dorpsraden bij toekenning van wijk- en dorpsbudgetten. Om dit verder uit te werken heeft het PAC een motie bestuurlijke vernieuwing ingediend, deze motie werd in de raadsvergadering door alle partijen ondersteund.

Naar verwachting zal onze gemeente in toenemende mate worden geconfronteerd met meer dementerende inwoners, en zal steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers en gemeentelijke zorgverlening. Het PAC vindt dan ook dat Coevorden een dementievriendelijke gemeente moet worden en dat het gemeentebestuur naast de reeds bestaande aandacht voor dementie meer stappen daartoe moet nemen. Ook om dit verder richting te geven heeft het PAC een motie dementievriendelijke gemeente ingediend. Ook deze motie werd in de raadsvergadering door alle partijen, met uitzondering van BBC2014 en VVD ondersteund.

Terugkijkende naar de raadsvergadering kan het PAC instemmen met de ingediende begroting voor de komende jaren, en heeft de fractie brede steun gekregen voor ingediende moties. Wel blijft het PAC scherp toezien op o.a. het tijdig verkrijgen van meer inzicht in de grote beleidsvoornemens van het college en verbetering van sociale en economische voorzieningen in onze gemeente.

PAC Wereldcafé
Op woensdag 11 oktober heeft het PAC een wereldcafé georganiseerd met als doel om een beter inzicht te krijgen in wat leeft onder de bevolking van Coevorden en een eerste aanzet te geven aan de ontwikkeling van het politieke programma van het PAC voor de komende bestuursperiode. De leden van het PAC, alsmede een groot aantal instellingen en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Coevorden werden uitgenodigd om d.m.v. dialoogsessies visies te ontwikkelen op een drietal thema’s (de inwoners van de gemeente, stad en dorpen, en het bestuur en ambtelijke organisatie). De resultaten uit de sessies waren zeer bruikbaar, en zullen op korte termijn worden gepresenteerd in de komende PAC ledenvergadering.

Cursus Politiek Actief
De afgelopen weken heeft de gemeente in samenwerking met ProDemos een cursus politiek Actief gegeven. In deze cursus wordt uitgelegd wat de spelregels zijn van de democratie en rechtstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente. Uiteraard heeft de fractie van het PAC haar medewerking aan deze cursus gegeven, een aantal fractieleden waren dan ook aanwezig bij diverse activiteiten in de cursus. E.e.a. resulteerde in leuke contacten met belangstellende bewoners uit de gemeente.

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn