Persbericht

-- 24 januari 2012

Conclusie PAC fractie tijdens openbare fractie vergadering in Oosterhesselen:

‘College Coevorden moet actiever duidelijke informatie geven over het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe in Oosterhesselen aan alle inwoners’

Tijdens de druk bezochte openbare PAC fractievergadering zaten maar liefst 23 mensen rond de tafels in de bibliotheek van Oosterhesselen om o.a. over de stand van zaken rond het POCD te praten. Het centrum kwam in december negatief in het nieuws toen bleek dat opgevangen jongeren door het dorp zwierven en incidenten veroorzaakten. Aanwezige bezorgde bewoners gaven aan dat de aard van de zorg, de doelgroep en het aantal jongeren blijkbaar is gewijzigd. En dat de toezegging in het verleden “de jongeren mogen alleen met begeleiding buiten het centrum” niet meer zou gelden. De fractie heeft de vragen en opmerkingen van de avond in schriftelijke vragen aan het college verwoord. Kernpunt is dat de ontstane zorg over de veiligheid in het dorp nog steeds de dagelijkse gesprekken blijkt te beheersen en er grote behoefte blijkt te bestaan aan duidelijke informatie direct van het gemeentebestuur. Veelvuldig werd verwezen naar de valse start van het centrum, dat zonder goede voorlichting gewoon begon, terwijl er ook twijfels waren over de vraag, of het bestemmingsplan het wel toeliet.


Overigens spraken noch gasten noch fractieleden zich tegen de aanwezigheid van zo’n centrum uit. Het gebrek aan informatie, de incidenten, het niet nakomen van toezeggingen en daarmee gepaard gaand gebrek aan vertrouwen in de directie van het centrum stonden centraal.

 

Het PAC stelt de volgende vragen aan het College van Burgemeester&Wethouders: (als PDF-file)

 

 

Schriftelijke vragen art 39 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Coevorden

 

Coevorden, 23 januari 2012

Onderwerp: Gang van zaken ten aanzien van het Pedagogisch Opvangcentrum Drenthe (POCD) in Oosterhesselen

Aan het college van B&W van Coevorden,

Aanleiding de schriftelijke vragen is wat inwoners van Oosterhesselen (waaronder ook een vertegenwoordigster van Plaatselijk Belang Oosterhesselen) tijdens de openbare fractievergadering van het PAC vanavond in Oosterhesselen  naar voren brachten bij het agendapunt ‘Stand van zaken POCD’.  Wij denken dat na de discussie in december de onrust en bezorgdheid in het dorp niet gedaald zijn en dat er grote behoefte bestaat aan duidelijke, kloppende informatie over wat er gaande is. Het vertrouwen in de onderneming, zo blijkt ons, is gelet op de toezeggingen in het begin in verband met de huidige gang van zaken blijkbaar zeer gering.
Onze fractie wil in elk geval graag schriftelijke antwoorden van u op de volgende vragen:


1) Bent u het met ons eens dat de onrust, bezorgdheid en de behoefte aan informatie in Oosterhesselen van gemeentezijde z.s.m. goede informatie over het centrum aan alle inwoners vergt? Zo ja, wat gaat u concreet doen in dit opzicht?


2) Is de aard van de zorg respectievelijk de doelgroep die thans in het centrum wordt opgevangen ten opzichte van de beginsituatie en wat destijds bij de start van het centrum op de ‘vinger aan de pols avond’ is gesteld, gewijzigd? Welke aard van zorg wordt nu geleverd en wat is thans de samenstelling van de doelgroep? En is thans het beleid – in tegenstelling tot wat destijds is beloofd – dat (sommigen van) de opgevangen jongeren zonder begeleiding het centrum mogen verlaten?


3) Is het maximum van het aantal jongeren dat wordt of mag worden opgevangen verhoogd? Hoeveel jongeren mogen volgens u maximaal worden opgevangen in het centrum?


4) In samenhang met vraag 3): Welke regelingen gelden volgens u t.a.v. de vraag hoeveel begeleiders met welke opleiding bij hoeveel opgevangen jongeren in het centrum aanwezig moeten zijn?


5) Bent u van mening dat het geldende bestemmingsplan (nog steeds) het huidige gebruik van het centrum dekt?

Bernhard Ensink (PAC)

 

N.B. De antwoorden op de PAC-vragen zijn op 2 februari 2012 door de PAC fractie ontvangen. Te lezen via de link naar het PDF bestand.

Het persbericht over de beantwoording is te HIER te lezen.

 


 

Voor meer informatie:

 

Bernhard Ensink,

telefoonnummer:  0524-851161 of 06-41744350

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn