Persbericht

-- Coevorden, 25 november 2013

PAC kritisch op inzet reserves voor sluitende begroting 2014

Het voornaamste bezwaar van het PAC, tegen de begroting 2014 is, dat slechts door inzet van een groot deel van onze algemene financiële reserve het college de begroting sluitend maakt. De Algemene reserve is van ruim € 11.4 miljoen (begroting 2011) geslonken naar € 3.3 miljoen (begroting van 2014). Het PAC is van mening dat deze reserve gespaard geld is van de gemeente dat alleen gebruikt moet worden voor grote onverwachte uitgaven en niet om bekende gaten in de begroting van het komende jaar te dichten.

Door zo om te gaan met onze algemene reserve heeft het college een groot beslag gelegd op de mogelijkheden om een aantal grote maatschappelijke taken, zoals de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, goed uit te kunnen voeren. Daarmee heeft het college in de ogen van het PAC getoond zich niet meer bestuurlijk verantwoordelijk te voelen voor 2014 en de verantwoordelijkheid daarvoor afgeschoven naar het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zal worden gevormd.

Om toch een impuls te geven aan verbetering van de begroting heeft het PAC een tweetal amendementen ingediend. Deze amendementen betreffen een tweetal grote uitgaven door de gemeente zelf, namelijk vervanging van eigen voertuigen en onderhoud aan gebouwen. Deze uitgaven zijn in de ogen van het PAC buitensporig hoog en onvoldoende beargumenteerd. Met deze amendementen hoopt het PAC natuurlijk dat de gemeente zelf nog eens kritisch haar eigen begroting onder de loep neemt om te kijken waar deze kan worden verbeterd. Daarnaast heeft het PAC een tweetal moties ingediend om de kwaliteit van het bestuur van de gemeente te verbeteren. Een van de moties heeft betrekking op het recht doen aan de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffingen, de andere en wellicht nog belangrijkere heeft betrekking op de informatie naar de burgers. Nu blijven nog teveel bewoners van de gemeente verstoken van informatie over het bestuur van de gemeente omdat deze informatie alleen via het internet bek end wordt gesteld en niet alle bewoners internet hebben. Aangezien het PAC van mening is dat alle bewoners van de gehele gemeente recht hebben op deze informatie wil het PAC dat alle besluiten en voornemens van de gemeente in de huis aan huis kranten van Coevorden worden bekend gemaakt.

bijlagen:

Amendementen: over reserve tractiemiddelen en beheer en onderhoud gebouwen.

PDF reserve tractiemiddelen                               PDF beheer en onderhoud gebouwen

Moties: instellen egalisatie reserve afvalstoffenheffing en communicatie lokale kranten begroting 2014

PDF egalisatiereserve afvalstoffenheffing              PDF communicatie lokale kranten


Voor meer informatie:

Jaap van der Ploeg, fractievoorzitter

0524-512347 of 06-42140220

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn