Persbericht

-- Coevorden 2 februari 2014

 

PAC komt dinsdag met een motie over leegstand 

(motie is hier te lezen in PDF formaat)

 

Toelichting op de Motie:

 

De reden voor indienen van de motie staan uiteraard in de overwegingen, maar nog een toelichting / zorg van mijn kant.

Belangrijk punt is dat het onderzoeksrapport over het winkelbestand in het centrum (DPO=Distributie Planologisch Onderzoek) diverse keren (2003 en 2010) aangeeft dat;


- Er al een overschot in detailhandelsaanbod is, waardoor verruiming van het aanbod niet voor de hand ligt


- In het onderzoek wordt aangegeven dat de uitgangspositie gunstig te noemen is, maar door verruiming die gunstige positie onder druk komt staan


In de beleidsreactie (blz. 9/10 en 13/14) van het college in januari 2012 op het DPO bevestigd dit nog eens.
Door de grote verschuivingen wat de ontwikkelingen op Holwert-Zuid met hun eigen m2 winkels, woningen en commerciële ruimten met zich mee brengt komt het winkelbestand dus behoorlijk onder druk te staan. De geplande ontwikkeling op het Citadelpunt met winkels en woningen is hierin nog niet meegenomen.
De focus met betrekking tot leegstand concentreert zich hiermee echter ook te veel op de winkels in het centrum van de stad Coevorden. Hier ligt wel het grootste probleem, maar omvat niet alles.

Het beeld van leegstand wordt ook veroorzaakt door leegstaande woningen. Zoals boven al aangegeven komt er dus met o.a. Holwert-Zuid, Citadelpunt, maar bijv. ook Bogas terrein woningen bij.

In het Wensbeeld 2.0: Welkom in Coevorden / Actualisatie wensbeeld centrum Coevorden, wordt wel gesproken over leegstandsbeheer en citymanagement.
Een duidelijke visie/beleid hoe dit in te zetten en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een citymanager ontbreekt.
In de responsnota op dit Wensbeeld (Welkom in Coevorden) kun je de zorgen van de ondernemers lezen. Zeker over leegstand en verpaupering. Daarbij komt dat leegstand in dit verhaal zich beperkt tot het centrum.

Zoals in het Economische beleidsplan aangegeven wordt door de krimp verwacht dat de komende jaren ook scholen en/of kerken leeg komen te staan.
Ook de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) vraagt naar aanleiding van haar onderzoek (analyse bedrijventerreinen) in 2011 om een eenduidige visie van gemeente(n). Zij geeft als advies mee om elk half jaar de bewegingen op de vastgoedmarkt en de leegstand te monitoren.

Ten slotte wordt er in de Structuurvisie in te algemene termen zeer beperkt aandacht aan leegstand besteed.

Het betreft echter vaak alleen constateringen, maar hoe de gemeente haar regie daadwerkelijk kan nemen staat nergens duidelijk vast.

De gemeente Coevorden heeft nu totaal geen goed beeld! Hooguit over haar eigen leegstaande panden, wat er dus ook nog eens bijkomt.

Kortom: Het is een integraal probleem (woningen, winkels, bedrijfspanden/-terreinen, eigen overheidsgebouwen, scholen, kerken) die integraal opgepakt dient te worden. Dit kan alleen met een visie/beleidsplan op leegstand: "Leegstand aangepakt".

 

Kor Roosssien, PAC lijsttrekker

 


 

 

Verder informatie:

Kor Roossien, PAClijsttrekker

06-22425391

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn