Bedankt voor uw aanmelding als PAC-lid.

U ontvangt op uw emailadres de gegevens zoals die bij ons zijn binnengekomen.

 

Het PAC is een lokale onafhankelijke partij in de gemeente Coevorden. Het Progressief Accoord Coevorden neemt sinds 1982 deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Coevorden. Het PAC heeft, op woensdag 3 maart 2010, 17,04 % van de stemmen gekregen. In 2002 kregen we 10% van de stemmen (3 zetels) en in 2006 15,24% van de stemmen (4 zetels). Het PAC heeft op dit moment 3 raadsleden.

Bekijk ook de PAC-verkiezingsfilm 2010 op You Tube (klik hier voor de link)

Het PAC is sinds 1982 actief en sinds 1986 in de gemeenteraad van Coevorden vertegenwoordigd.

Onze doelstelling

Het PAC wil de bevolking actief betrekken en zich inzetten voor:
* een beter funktioneren van de democratie
* meer sociale rechtvaardigheid
* een betere bescherming van natuur en milieu
* een goede en veilige woon-, werk- en leefomgeving
* behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden

Het PAC-verkiezingsprogramma 2014-2018 is via deze link te lezen of te downloaden

Vanuit de uitgangspunten van het PAC waren/zijn de standpunten van het PAC o.a.:

* Behoud van karakteristieke dorps- en stadsgezichten (zoals brinken, de herenhuizen aan de Singel in Coevorden - nu parkeerplaats voor de Gansehof, en Hotel De Sleeuwerick - nu appartementencomplex)

* Geen bebouwing van de zogenaamde boompjesmarkt in Coevorden en geen gronden op de markt verkopen

* De ruimten die de ambtenaren en bestuurders van de gemeente in de stad Coevorden nu gebruiken aanhouden, het Kasteel niet verkopen en in beheer van de gemeente houden

* Een Europark zonder vuilverbranders; openbaar maken van stukken rond de Europark GmbH

* Aanleg van zwemgelegenheid aan de Klinkenvlierseplas en natuurontwikkeling in de nabijheid van de plas

* Behoud van alle huidige openlucht zwembaden in de gemeente

* Behoud van het karakteristieke gebouw 'Meisjesvakschool'

* Goede en betaalbare accommodaties voor alle sportverenigingen

* Goed sociaal beleid voor wie steun nodig heeft (financieel minder draagkrachtigen; slachtoffers van huiselijk geweld enz.)

* Verkeersveilige inrichting van wijken, dorpen, wegen (z.s.m. in Steenwijksmoer, Benneveld en Stieltjeskanaal investeren in meer verkeersveiligheid)

* De financiële situatie van de gemeente mag geen belemmering zijn voor goede huisvesting voor het primair onderwijs

 

... En wij vragen u hierbij ons kenbaar te maken wat u belangrijk vindt in de gemeente Coevorden en wat volgens u in het PAC-verkiezingsprogramma opgenomen moet worden!