WIJ ZIJN

Progressief Accoord Coevorden

PAC zet zich in voor een
democratisch, sociaal en groen Coevorden

DE uitgangspunten VAN PAC ZIJN VOLGENS DE STATUTEN:

‘Sociaal’ en ‘groen’ omvatten ook de doelen ‘goede veilige woon-, werk-, en leefomgeving’, ‘meer sociale rechtvaardigheid’ en ‘behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden’. Het woord progressief in de naam Progressief Accoord Coevorden duidt op de algemene politieke oriëntatie.

We staan midden in de Coevorder samenleving.

PAC is sinds 1982 als lokale, progressieve partij actief. We richten ons op onze eigen gemeente omdat we daar invloed op hebben. Natuurlijk leven we in een provincie, in Nederland en op deze wereld die ook van invloed is op wat wij dagelijks tegenkomen. Wat wij doen is dit steeds vertalen naar wat het voor u en voor ons betekent.

We zijn onafhankelijk van landelijke partijen die ons voorschrijven wat we te doen hebben of die van ons vragen landelijk beleid te vertalen. We hebben alleen verantwoording af te leggen aan onze inwoners en onze kiezers.

We kunnen door onafhankelijk te zijn alle partijen benaderen in de provincie of in Den Haag als er zaken spelen die onze inwoners raken.

Wij zijn een partij die denkt in alternatieven als we het ergens niet mee eens zijn. We doen suggesties en verbeter voortellen op de voorstellen die we voorgelegd krijgen. We denken vooraf mee en hebben inbreng op thema’s die spelen en denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van moeilijkheden en problemen. Daar zijn we creatief en innovatief in.

Het pac is een politieke partij

PAC is een vereniging van mensen, die samen creatief als lokale onafhankelijke politieke partij opereren. De plaatsnaam Coevorden in de naam illustreert dat het een partij in de gemeente Coevorden is. De focus van het politieke werk van PAC is lokaal.

PAC heeft oog voor de gemeenschappelijke belangen en de diversiteit van de stad, de stadswijken, de dorpen en het landelijk gebied binnen de gemeente Coevorden. PAC voelt zich verbonden met de wereldwijde inzet voor een duurzame samenleving.

PAC Molen Dalen | SID-Design

Bron: SID-Design | Molen in Dalen

Waar staan wij voor

PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen.

Wat betekent dit

Deze door de algemene ledenvergadering van PAC vastgestelde uitgangspunten is de basis voor het politieke werk van PAC, het opstellen van verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden