Coevern, Slien, Sweel en Gies?

”Coevern, Slien, Sweel en Gies?” Dat is de kop van het artikel van RTV Drenthe op 27 november. Door onze motie heeft de gemeente actie ondernomen om de plaatsnamen ook in het drents neer te zetten. Wij van PAC zijn trots op ”oes drenthelaand”, en dus blij met de nieuwe plaatsnaamborden. We geloven dat dit […]

Coevorden – Stad van Strijd

Het is tijd om ook in Coevorden het maatschappelijke gesprek aan te gaan over het koloniale verleden. Het is in 2023 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Het pijnlijk traag voortschrijdend inzicht leidde in december vorig jaar tot excuses van premier Rutte (1) en deze maand tot een zeer persoonlijk excuus van […]

Schriftelijke vragen PAC in 2023

Raadsleden kunnen op verschillende manieren vragen stellen.
Mondelinge vragen (vragenuurtje)
Technische vragen: over feitelijke zaken.
Art. 33 vragen: Daarin wordt het college om een mening of stellingname gevraagd.

Moties PAC in 2022

29 november 2022 Motie uitspraken van Meijeren (FvD) (aangenomen) 12 juli 2022 Motie Knarrenhof 30 juni 2022 Motie ondersteuning Boeren (aangehouden) 1 maart 2022 Gezamenlijke Motie opvang vluchtelingen Oekraïne (aangenomen)

Schriftelijke vragen PAC in 2022

Raadsleden kunnen op verschillende manieren vragen stellen.
Mondelinge vragen (vragenuurtje)
Technische vragen: over feitelijke zaken.
Art. 33 vragen: Daarin wordt het college om een mening of stellingname gevraagd.

PAC tegen Omnibaan in Dalen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer stemde PAC als enige partij tegen een motie van de PvdA om een Omnibaan in Grootveld in Dalen mogelijk te maken. Jammer dat wethouder Slomp niet het lef had deze motie af te raden. Grootveld is een belangrijk ecologisch gebied en dat college en andere partijen dit onderschatten […]

Bijdrage PAC tijdens bespreking kaderbrief 2023 op 30 juni en 12 juli.

Tijdens de kaderbrief bespreking heeft PAC twee moties ingediend. De een gaat over ‘ondersteuning aan de boeren’ de andere over ‘betaalbare woningen’. Hieronder tref je de bijdrage aan van PAC in de pitch, als reactie op de kaderbrief, en de tekst van de moties. Afhankelijk van de voortgang in tweede termijn kunnen we nog 14 […]

PAC standpunt inzake Motie Stikstof

Het nieuwe stikstofbeleid van de overheid houdt de gemoederen enorm bezig. PAC snapt dit heel goed omdat met name de agrariërs de pijn zullen ervaren. Meer dan dertig jaar heeft de overheid boeren aan het lijntje gehouden en nu zijn er draconische maatregelen nodig. De sector voelt zich verraden en de onzekerheid van bestaan of […]

Fractievergadering 20 juni 2022

Iedereen is van harte welkom op de openbare fractie vergadering van PAc Plaats: Het dorpshuis in Schoonoord Adres: Kerklaan 9 Schoonoord, aanvang 19:30 uur Agenda Opening Vaststelling agenda Verslag vorige vergadering Commissievergadering  30 juni 2022 a. MFC Schoonoord, met sprekers/participanten die zich aanmelden b. Zwinderen, boskap voor zonnepanelen A37, bezoek en terugkoppeling gesprek (Jerry) c. […]

Reactie PAC op coalitie akkoord

Omdat PAC na de verkiezingen, naast BBC2014, met één zetel winst in de raad is gekomen is de insteek van onze gesprekken geweest om tot bestuur deelname te komen. Helaas heeft BBC2014 er opnieuw voor gekozen met de PvdA en het CDA tot een coalitie te komen. Daarnaast is besloten tot de aanstelling van een […]

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden