voetgangerstunnel

Gisteravond (25 oktober 2016) heeft het PAC, samen met D66, een motie ingediend met betrekking tot een voorstel van het college van B&W inzake de voortgang van het RSP-project. (Concept Voortgangsrapportage Gebiedsvisie in PDF)

Naar aanleiding van de discussie in de Gemeenteraad over dit onderwerp en de motie, zijn er een aantal toezeggingen door wethouder Huizing gedaan;

- Het College zal met betrekking tot de spoorwegovergang Krimweg-Sallandsestraat opnieuw met ProRail in gesprek gaan over de veiligheid van de overgang en zoeken naar een oplossing voor de huidige ongewenste situatie.

- Het College zal samen met betrokken partijen (de gebruikers van de voetgangerstunnel) met een proefopstelling het gebruik van de helling gaan testen.

fietspadEDSplein 2 40- Het College zal, vooraf aan de uitvoering van de voetgangerstunnel, een beeld presenteren van de fiets- en voetgangersverbinding / -structuur van het traject Krimweg, Sallandsestraat, Wilhelminasingel, Stationsplein, Stationsstraat.

De discussie heeft dus een aantal toezeggingen opgeleverd.

Ter ondersteuning hiervan hebben PAC en D66 gemeend om de motie (Motie in PDF) toch te moeten indienen:

Overwegende dat

 

-       een verbinding van het centrum met de Holwert voor diverse partijen van essentieel belang is;

-       het voorkeursalternatief uitgaat van een voetgangerstunnel;

-       ook fietsers gebruik moeten kunnen maken van een goede verbinding tussen centrum en Holwert;

-       binnen dit voortgangsrapport alleen maar wordt gesproken over een fietspad achter Bastion langs;

-       een veilige spoorwegovergang voor een goede verbinding voor fietsers tussen de Markt-Sallandsestraat/ Friesestraat enerzijds en de Krimweg/EDS-plein anderzijds moet zorgen.

 

Draag het college op:

-       er alles aan te doen om met ProRail tot een goede en veilige oplossing van de spoorwegovergang te komen en ProRail haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een goede overgang van het spoor Sallandsestraat/Krimweg  voor fietsers en voetgangers te laten nemen;

-       een goede fietsverbinding te realiseren als het gaat om aansluiting centrum met Holwert;

-       om een proeftraject voor de betreffende voorkeursvariant op te stellen en gebruikers (ervaringsdeskundigen) hier bij te betrekken;

-       om een beeld van de fiets- en voetgangersverbinding van het gebied te presenteren, voordat tot definitieve uitvoering van het voorkeursalternatief wordt overgegaan;

-       de raad over de oplossing(en), bevindingen en totaalbeeld te informeren.

 

Bij de stemming is de motie, met de stemmen van PAC en D66 voor, verworpen. 

 Het raadsvoorstel stond wat het PAC betreft gisteravond niet ter discussie en is uiteindelijk unaniem vastgesteld.


Voor meer informatie:

Kor Roossien
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 06-22425391 / 0524-523221

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn