Progressief Accoord Coevorden

Raadsfractie

Als team zetten we ons in om de onderwerpen die wij belangrijk vinden in de raad aan de orde te stellen en zo veel mogelijk resultaten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

Progressief Accoord Coevorden

Raadsfractie

De fractie bestaat uit Jerry Stoker (fractievoorzitter), Paulien Blaauwgeers en Lars Hoedemaker (beide raadsleden). Verder zijn Irene Driehuis en Bertrand Juffer onze burgercommissieleden.  Als Team zetten we ons in voor een groene en sociale gemeente, bestuurlijke vernieuwing, duurzaamheid en een lieve overheid zijn de pijlers van ons verkiezingsprogramma. Onze raadsleden en burgercommissieleden zijn altijd bereikbaar, en staan direct in contact met verenigingen en inwoners van onze gemeente.

Lars Hoedemaker

Raadslid

Jerry Stoker

Fractievoorzitter

Paulien Blaauwgeers

Raadslid

Progressief Accoord Coevorden

Nieuws

Schriftelijke vragen PAC in 2024

23 februari 2024 Vragen Vergunning Wezuperstraat 20 Wezup Eerdere vragen aanvraag biovergister Wezuperstraat (2021) 10 februari 2024 Vragen inzake Plannen Defensie in Coevorden 30 januari

Lees meer >>

Moties 2023

2023.11.07 Motie Transparante Financiën 23-29 initiatief-AANGENOMEN 2023.10.17 Motie Orange the World 23-23 initiatief-AANGENOMEN 2023.10.17 Motie Doneerringen 23-22 medeondertekend-AANGENOMEN 2023.07.06 Motie Inzake Slavernijverleden 23-18 initiatief-VERWORPEN 2023.07.06

Lees meer >>

Schriftelijke vragen PAC in 2023

25 oktober 2023 Vragen over Mogelijke Kap Platanen op de markt in Coevorden 4 oktober 2023 Vragen over Adviesrecht en Participatieplicht bij Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten 29

Lees meer >>

PAC wil meer Drents!

Bij de kaderbrief bespreking, waar bepaald wordt hoe het geld verdeelt kan worden, gaat PAC zich ingezet voor Drentse plaatsnamen op de plaatsnaamborden. PAC hef

Lees meer >>

Werkzaamheden en invloed

We kennen in de gemeenteraad van Coevorden drie soorten bijeenkomsten waar wij onze invloed kunnen uitoefenen.

Themabijeenkomsten

Waar de wethouders en burgemeester op thema de raad informeert en in het gesprek zienswijzen en ideeën van partijen ophaalt vóór dat er voorstellen worden aangeboden aan de raad.

Commissievergaderingen

Hier worden voorstellen gedaan door het college aan de raad. Door het stellen van vragen en door, tegenvoorstellen te doen en het debat met elkaar en het college aan te gaan hopen we invloed te hebben op wat er uiteindelijk in de raad aan de orde wordt gesteld.

Raadsvergadering

In deze vergaderingen komen de definitieve voorstellen van het college ter besluitvorming aan de orde. Door opnieuw het debat aan te gaan, argumenten naar voren te brengen proberen we draagvalk te krijgen voor wat voor ons anders óf beter kan. Daarbij maken we soms gebruik van amendementen (wijzigingsvoorstellen) of moties (beleidsvoorstellen) om de raad een uitspraak te vragen.

Voor actuele zaken die spelen maken we tijdens de commissievergadering gebruik van het ‘vragenuurtje’ en kunnen we schriftelijke vragen stellen aan het college.

Bron: Archief Coevorden | Kasteel portret na restauratie

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden