Progressief Accoord Coevorden

Vereniging

De inwoner staat centraal. Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.

Progressief Accoord Coevorden

Informatie PAC

PAC (Progressief Accoord Coevorden) is een politieke vereniging die sinds 1984 als politieke partij vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Coevorden.

PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen. Deze uitgangspunten zijn het gedachtengoed van PAC.

De kernambities van PAC

Onze WERKWIJZE

Lokaal

We staan midden in de Coevorder samenleving.

PAC is sinds 1982 als lokale, progressieve partij actief. We richten ons op onze eigen gemeente omdat we daar invloed op hebben. Natuurlijk leven we in een provincie, in Nederland en op deze wereld die ook van invloed is op wat wij dagelijks tegenkomen. Wat wij doen is dit steeds vertalen naar wat het voor u en voor ons betekent.

Onafhankelijk

We zijn onafhankelijk van landelijke partijen die ons voorschrijven wat we te doen hebben of die van ons vragen landelijk beleid te vertalen. We hebben alleen verantwoording af te leggen aan onze inwoners en onze kiezers.

We kunnen door onafhankelijk te zijn alle partijen benaderen in de provincie of in Den Haag als er zaken spelen die onze inwoners raken.

Creatief

Wij zijn een partij die denkt in alternatieven als we het ergens niet mee eens zijn. We doen suggesties en verbeter voortellen op de voorstellen die we voorgelegd krijgen. We denken vooraf mee en hebben inbreng op thema’s die spelen en denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van moeilijkheden en problemen. Daar zijn we creatief en innovatief in.

Progressief Accoord Coevorden

Nieuws

PAC-papier

PAC-papier is een nieuwsbrief voor de leden en andere belangstellenden en verschijn 3 á 4 keer per jaar.

Lees meer >>

PAC kiest nieuw bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van het PAC op 25 juli 2022 zijn Jerry Stoker, Irene Driehuis en Stefan Kroeze met unanieme stemmen gekozen en benoemd

Lees meer >>

Ik wil graag lid worden

Wilt U lid worden van het PAC?

Dat kan!

De contributie bedraagt € 15 per jaar.

Het rekeningnummer van PAC is NL46 RBRB 0956 2386 88

Vereniging PAC heeft een giftenreglement opgesteld.

PAC zet zich in voor een
Coevorden

Progressief Accoord Coevorden

bestuur

Voorzitter

Jerry Stoker

Van Twickelolaan 58

7742 WP Coevorden

Tel. 06 – 44 08 45 19

Secretaris

Stefan Kroeze

D.H. van der Scheerstraat

7741 BN Coevorden

Tel. 06 – 39 21 43 26

Penningmeester

Irene Driehuis

Weijerswold 2

7742 PJ Weijerswold

Tel. 06 – 30 72 68 69

Het bestuur is bereikbaar via [email protected]

Hier staan alle gegevens met betrekking tot ANBI

ANBI Gegevens

Bron: Archief Coevorden | Plattegrond vesting Coevorden

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden