PACnieuwsbrief

PAC Nieuwsbrief Nr. 040 - 26 september 2017

Bio Energy Coevorden
Op 10 Juli 2017 is de PAC fractie door de initiatiefnemers van Bio Energy Coevorden (BEC) voorgelicht over de te bouwen grote biogasinstallatie op het Europark te Coevorden. De PAC fractie heeft hiermee een goed beeld gekregen van de plannen over de toekomstige installatie. Onlangs heeft BEC een nieuwe bouwaanvraag voor de installatie ingediend. Daarbij constateerde de PAC fractie dat deze bouwaanvraag op een groot aantal belangrijke zaken anders is dan de oorspronkelijke bouwaanvragen van 2006 en 2011. Zo zijn het vloeroppervlak en volume van de installaties aanzienlijk groter geworden, en zijn belangrijke onderdelen in de nieuwe aanvraag toegevoegd. Reden voor het PAC om hierover een 40-tal vragen in te dienen bij het college B&W. Deze vragen zijn inmiddels doorgestuurd naar de Provincie Drenthe die verantwoordelijk is voor de afdoening van de bouwaanvraag. Wordt vervolgd.

Unitech Services BV (Euro Nucleair Services)
Op 14 Juli 2017 is er een aanvraag door Unitech Services BV te Coevorden ingediend bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor een vergunning voor transport van radioactief afval van Coevorden naar Zweden waar het afval zal worden verwerkt. Daarna zal het afval voor opslag worden geretourneerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp. Aangezien het PAC van meet af aan tegen de vestiging van dit bedrijf in Coevorden is geweest vanwege de, in onze ogen, negatieve effecten op het milieu en in het bijzonder het oppervlakte water, is het PAC zeer kritisch als het gaat om bijzondere bedrijfsactiviteiten m.b.t. de radioactieve stoffen. Deze vergunningsaanvraag vinden we dan ook zeer bijzonder, vandaar dat we het college van B&W hierover een aantal vragen hebben gestuurd. Tot op heden heeft het PAC nog geen antwoorden op de vragen gekregen.

Regenbooggemeente
Nadat de gemeenteraad op 28 februari 2017 unaniem had besloten dat Coevorden voortaan een Regenbooggemeente is, heeft het college B&W onlangs een voorstel voor activiteiten en interventies aan de raad aangeboden. Aangezien dit voorstel uitgaat van een breder perspectief van discriminatie achtte het PAC het risico aanwezig dat dit voorstel afbreuk zou kunnen doen aan het oogmerk van een regenbooggemeente. Dat is immers heel specifiek gericht is op veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI. Daarnaast vond de PAC fractie, in samenspraak met de PvdA en de Jongerenraad, dat in het voorstel concrete actiepunten ontbraken. Tevens vond de fractie dat het ambitieniveau voor de gemeente te laag was. Reden voor het PAC en PvdA om te komen met een motie om o.a. een “platform diversiteit” in te stellen. Tijdens de behandeling van deze motie in de gemeenteraad op 19 september 2017 wilde helaas alleen D66 deze motie steunen. PAC en PvdA gaan nu samen met D66 toch een platform diversiteit faciliteren. Ook de Burgemeester heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren aan dit platform. Al met al een succesvol resultaat voor het PAC in haar streven naar veiligheid en acceptatie voor alle bewoners in onze gemeente.

Re-integratieverordening Participatie gemeente Coevorden
In September heeft het college B&W in de ontwerp verordening aangegeven dat gestreefd wordt naar realisatie van 5 beschutte werkplekken in 2017. Daarbij beperkt het college zich tot datgene wat door de minister als minimumaantal aan Coevorden wordt opgelegd. Het PAC heeft regelmatig gepleit (en daar stonden we niet alleen in) voor een doelgroependiscussie met alle betrokkenen om vast te stellen op welke wijze iedereen het beste kan participeren in onze samenleving. Welke mogelijkheden biedt de WMO en de Participatiewet en zijn er raakvlakken te benoemen met het project “Vierkant voor werk”. Helaas heeft deze discussie tot op heden niet plaatsgevonden, een gemiste kans wat ons betreft. Het PAC wijst de verordening niet af want het minimum aantal beschutte werkplekken moet gerealiseerd worden. Wel zal het PAC het college houden aan haar uitspraak uit het ontwerpbeleidsplan sociaal domein, namelijk dat de oplossing altijd centraal staat, en dat we ons niet moeten laten leiden door wetten alleen.

Stolpersteine
Na de vele positieve reacties en enige donaties binnen het PAC heeft het PAC een bedrag van € 120.00 aan de Stichting Synagoge Coevorden over gemaakt ten behoeve van het Stolpersteinenfonds. 

  • Reageren op deze PAC Nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Volg het PAC ook via Twitter en de PAC website.

  • Voor de inhoud van de PAC Nieuwsbrief is de PAC fractie verantwoordelijk. De telefoonnummers en (mail) adressen van de PAC raadsleden vindt u hier.

  • Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden als u denkt dat die hierin wellicht geïnteresseerd zijn.

  • Kent u iemand die geen Internet heeft en de PAC nieuwsbrief graag als gedrukte brief zou willen ontvangen, laat het ons even weten.

  • Aanmelding voor de PAC-Nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download: Nieuwsbrief PDF

Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn