Persbericht

--6 december 2011 

PAC wil meetbare doelstellingen Coevorder personeelsbeleid en respect van college voor raadsmoties

Een PAC-voorstel moet vanavond bij de behandeling van het Coevorder personeelsbeleid moeten bewerkstelligen dat het college aangenomen moties van de raad respecteert . De raad nam in juli 2011 een motie aan die bepaalde dat het college pas na goedkeuring van voorgenomen maatregelen een greep in de zogenaamde frictiekostenreserve van 1 miljoen mag doen. Inmiddels is echter gebleken dat het college de voorgestelde maatregelen reeds gedeeltelijk heeft uitgevoerd en er op rekent dat de raad wel achteraf nog goedkeuring verleent aan het besteden van 400.000 uit de reserve voor 2011. Als het PAC amendement ten aanzien van het besluit dat B&W van Coevorden de raad vanavond willen laten nemen betekent dat het college de maatregelen anders moet financieren, en dat maar in de jaarrekening 2011 moet verantwoorden. De reserve blijft dan beschikbaar voor de toekomst. Het signaal is dan duidelijk. De raad wil dat het college raadsmoties respecteert en niet negeert. 

Verder vindt het PAC dat de maatregelen voor 2012 in het Coevorder personeelsbeleid moeten worden voorzien van concrete, meer meetbare doelstellingen. Daarop zal PAC woordvoerder Kor Roossien vanavond aandringen. Alleen als er concrete, meetbare doestellingen zijn is controle op het al dan niet halen van doelstellingen door de raad mogelijk. Een tweede amendemeet dringt daarop aan. In februari zou het college met een gewijzigd voorstel ten aanzien van 2012 moeten komen, inclusief de finianciering daarvan, bijvoorbeeld uit de reserve frictiekosten.

 

Ambities moeten passen bij de financiële mogelijkheden en de ambtelijke organisatie

Het belangrijkste zal echter zijn dat Coevorden zijn ambities heroverweegt. Daarvoor is het nodig dat het college de producten van de ambtelijke organisatie beter in beeld brengt ten aanzien van de kosten. De raad kan dan beter de ambities van de gemeente bepalen. Wat niet, wat wel doen. En op welk niveau. Het PAC heeft de afgelopen jaren aangegeven de greep op de cijfers vanwege de summiere verhalen in de begroting kwijt te raken. Zo drong het PAC erop aan de productenbegroting met meer concreet cijferwerk niet af te schaffen en de komende nieuwe taken die Coevorden van het rijk krijgt toebedeeld afzonderlijk in beeld te brengen met de budgetten die daar bij horen.


Als bijlage:  amendement 1(11-22) en amendement 2(11-23)

 

Naschrift:


Het amendement 11-23 werd in aangescherpte vorm (PDF amendement 11-23 aangescherpt) mede ondertekend door VVD, PvdA, CDA en Gemeentebelangen en vervolgens unaniem aangenomen. De PAC fractie is blij met dit resultaat waardoor het college in februari met beter meetbare doelstellingen moet komen en om de 3 maanden moet rapporteren aan de raad.

 

Een 2de PAC amendement (11-22) werd anders begerepen door andere fracties dan het PAC bedoelde en werd tenslotte door het PAC ingetrokken.

 


 

Meer info via Bernhard Ensink, fractievoorzitter,

telefoonnummer  0524-851161 of 0641744350


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Deel dit artikel op

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn