Begrotingsbespreking

Op donderdag 21 oktober staat ons extra fractieoverleg in het teken van de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Coevorden. Leden zijn van harte welkom mee te praten en input te geven op dit belangrijke stuk.

Voor meer informatie gaat u naar de begrotingsstukken 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden