Schriftelijke vragen PAC in 2024

23 februari 2024 Vragen Vergunning Wezuperstraat 20 Wezup Eerdere vragen aanvraag biovergister Wezuperstraat (2021) 10 februari 2024 Vragen inzake Plannen Defensie in Coevorden 30 januari 2024 Beantwoording raadsvragen Overlast Woonwijk

Moties 2023

2023.11.07 Motie Transparante Financiën 23-29 initiatief-AANGENOMEN 2023.10.17 Motie Orange the World 23-23 initiatief-AANGENOMEN 2023.10.17 Motie Doneerringen 23-22 medeondertekend-AANGENOMEN 2023.07.06 Motie Inzake Slavernijverleden 23-18 initiatief-VERWORPEN 2023.07.06 Motie Bokashi 23-17 medeondertekend-AANGENOMEN

Schriftelijke vragen PAC in 2023

25 oktober 2023 Vragen over Mogelijke Kap Platanen op de markt in Coevorden 4 oktober 2023 Vragen over Adviesrecht en Participatieplicht bij Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten 29 mei 2023 Vragen over Afspraken Parkeerdek Gansehof 15 januari 2023 Vragen over Nature Energy Coevorden (samen met PvdA) 13 januari 2023 Vragen overname en uitbreiding Bio Energy Coevorden 9 januari […]

Coevern, Slien, Sweel en Gies?

”Coevern, Slien, Sweel en Gies?” Dat is de kop van het artikel van RTV Drenthe op 27 november. Door onze motie heeft de gemeente actie ondernomen om de plaatsnamen ook in het drents neer te zetten. Wij van PAC zijn trots op ”oes drenthelaand”, en dus blij met de nieuwe plaatsnaamborden. We geloven dat dit […]

Coevorden – Stad van Strijd

Het is tijd om ook in Coevorden het maatschappelijke gesprek aan te gaan over het koloniale verleden. Het is in 2023 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Het pijnlijk traag voortschrijdend inzicht leidde in december vorig jaar tot excuses van premier Rutte (1) en deze maand tot een zeer persoonlijk excuus van […]

PAC wil meer Drents!

Bij de kaderbrief bespreking, waar bepaald wordt hoe het geld verdeelt kan worden, gaat PAC zich ingezet voor Drentse plaatsnamen op de plaatsnaamborden. PAC hef een motie in veurbereiding, woarmit we t’ College oproep’n an de gang te goan om ’t drents zichtbaar te moak’n in de openboare ruumte. t’ hoes van de taol hef […]

PAC-papier

PAC-papier is een nieuwsbrief voor de leden en andere belangstellenden en verschijn 3 á 4 keer per jaar.

Moties PAC 2022

29 november 2022 Motie uitspraken van Meijeren (FvD) (aangenomen) 12 juli 2022 Motie Knarrenhof 30 juni 2022 Motie ondersteuning Boeren (aangehouden) 1 maart 2022 Gezamenlijke Motie opvang vluchtelingen Oekraïne (aangenomen)

Schriftelijke vragen PAC in 2022

Raadsleden kunnen op verschillende manieren vragen stellen.
Mondelinge vragen (vragenuurtje)
Technische vragen: over feitelijke zaken.
Art. 33 vragen: Daarin wordt het college om een mening of stellingname gevraagd.

PAC kiest nieuw bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van het PAC op 25 juli 2022 zijn Jerry Stoker, Irene Driehuis en Stefan Kroeze met unanieme stemmen gekozen en benoemd tot leden van het bestuur van het PAC. Met deze benoemingen zijn de vacatures die zijn ontstaan na het vertrek van Bernhard Ensink, Ed Lafort, Marcel Rensink en René Vloon […]

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden