De meest bewonersinitiatief-vriendelijke partijen

PAC verdient het predicaat

22 politieke partijen doen mee aan stellingen

Welke politieke partijen in de Veenkoloniën staan het meest open voor bewonersinitiatieven? Dat was de vraag die de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën in een speciale verkiezingswijzer stelde aan alle politieke partijen die in Groningen en Drenthe vertegenwoordigd zijn in het Veenkoloniale gebied. 22 politieke partijen reageerden op de negen stellingen over hoe bewonersinitiatieven versterkt kunnen worden. 

Joke Bakker:  “Ik ben heel blij om te zien dat veel politieke partijen meer ruimte willen geven aan de honderden actieve bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën. Het gaat hen immers om het verbeteren van de leefomgeving, de gezondheid van mensen, kwaliteit van wonen of het tegengaan van armoede in dit gebied.”

7 partijen verdienen predicaat

Op basis van de ingevulde verkiezingswijzer en een vergelijking met de verkiezingsprogramma’s, zijn er zeven partijen die het predicaat verdienen van de meest bewonersinitiatief-vriendelijke partij! We hebben per provincie gekeken. 

In Groningen zijn dat: 

Ecologisch Alternatief Westerwolde  | D66 Midden Groningen | Groen Links Westerwolde

In Drenthe zijn dat:

PvdA Hoogeveen | Forum voor Democratie Hoogeveen | PAC Coevorden | PvdA Borger Odoorn

Voorzitter Joke Bakker: “Zij beloven van alle partijen het meeste ruimte te geven aan de actieve inwoners in hun gemeenten om eigen initiatieven op te zetten of de bestaande initiatieven te ondersteunen.”

Uit de verkiezingswijzer van de Bewonersraad komt verder naar voren, dat: 
– er dorpsondersteuners moeten komen die helpen om initiatieven aan elkaar te verbinden; 
– er meer zeggenschap overgeheveld moet worden van de gemeenteraad naar bewonersinitiatieven;
– bewoners zelf makkelijker openbare voorzieningen als zwembaden, bibliotheken en dorps- en buurthuizen moeten kunnen exploiteren;
– 
bewoners bij leegstaand maatschappelijk vastgoed (gebouwen in bezit van de gemeente) de voorkeur krijgen om er plannen voor te maken, boven private ontwikkelaars.

Alle partijen zullen de komende weken door de Bewonersraad gevolgd worden.

Joke Bakker: “Als ze meepraten over een nieuw bestuursakkoord voor hun gemeente, kijken wij of ze hun bewonersvriendelijke houding daar goed  laten doorklinken”. 

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden