PAC kiest nieuw bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van het PAC op 25 juli 2022 zijn Jerry Stoker, Irene Driehuis en Stefan Kroeze met unanieme stemmen gekozen en benoemd tot leden van het bestuur van het PAC. Met deze benoemingen zijn de vacatures die zijn ontstaan na het vertrek van Bernhard Ensink, Ed Lafort, Marcel Rensink en René Vloon weer opgevuld en is het dagelijks bestuur van het PAC weer volledig.

Jerry Stoker, woonachtig in Coevorden, is vanaf de oprichting van het PAC een zeer actief lid van de vereniging, is reeds vele jaren raadslid voor het PAC in de gemeente Coevorden. en heeft aangegeven zijn energie nu ook te willen richten op de bestuurlijke aspecten van de vereniging als voorzitter van het nieuwe bestuur. Irene Driehuis is ook reeds jaren een actief lid van het PAC en raadslid voor het PAC in de gemeente Coevorden. Irene heeft aangegeven de financiële taken binnen het bestuur op zich te zullen nemen. Stefan Kroeze is nog slechts een paar jaar lid van het PAC, maar is als lid van de kandidatencommissie intensief betrokken geweest bij de afgelopen raadsverkiezingen. Stefan heeft aangegeven als secretaris de ondersteunende taken binnen het bestuur op zich te zullen nemen.

Ed Lafort heeft als aftredend bestuurslid in overleg met het nieuwe bestuur toegezegd om het penningmeesterschap en het secretariaat na de zomervakantie over te dragen. Dit vanwege de benodigde formele procedures bij de bank van het PAC en bij de KvK. Tot die overdracht heeft plaats gevonden zal Ed de rol van penningmeester en secretaris van het PAC blijven waarnemen.

De leden van het PAC en de vertrekkende bestuursleden wensen de nieuwe bestuursleden veel succes en veel plezier toe met hun benoemingen.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden