Reactie Brest op heroriëntatie ‘partnerschap’

PAC heeft verschillende keren in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de mensenrechten in Wit-Rusland. En hoe zich dit verhoudt tot een ‘stedenband’. PAC is daar van meet af aan zeer kritisch op geweest.

Op 10 december 2020 (dag vd mensenrechten) heeft burgemeester Bouwmeester een brief geschreven aan de burgemeester van Brest. Hierin schreef hij het volgende:

”Als partnerstad zijn wij begaan met het lot van de gemeenschap van Brest en willen we een rol blijven vervullen in het welbevinden van de inwoners, zodat zij in vrede en vrijheid kunnen leven. Wij beraden ons op dit moment op mogelijkheden hiertoe. Op dit moment lijken onze banden daar niet in positieve zin aan bij te dragen. Heroriëntatie op ons partnerschap is dan ook politiek gezien onafwendbaar indien er niet spoedig een einde komt aan de gewelddadige onderdrukking. Ik doe een beroep op u en uw stadsbestuur het niet zover te laten komen’’.

Nu, een jaar later, is er een brief van de ambassade van Wit-Rusland binnengekomen waarin het gemeentebestuur van Brest de samenwerking opschort.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden