Schriftelijke vragen PAC in 2023

De raad kan schriftelijke vragen stellen. ‘Technische’ vragen gaan over feiten. Artikel 33 vragen gaan over stellingname of mening van college.

25 oktober 2023 Vragen over Mogelijke Kap Platanen op de markt in Coevorden

4 oktober 2023 Vragen over Adviesrecht en Participatieplicht bij Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten

29 mei 2023 Vragen over Afspraken Parkeerdek Gansehof

15 januari 2023 Vragen over Nature Energy Coevorden (samen met PvdA)

13 januari 2023 Vragen overname en uitbreiding Bio Energy Coevorden

9 januari 2023 Vragen over wachtlijsten WMO

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden