#3 Lars Hoedemaker (Wezup)

Wat spreekt je het meest aan in het verkiezingsprogramma? Gif in de bodem in de lucht en op het land. Gif uit de landbouw (sierteelt en in de akkerbouw), luchtvervuiling door de industrie en de voorgenomen afvalwaterinjecties door NAM. Daar verzet PAC zich tegen, want voor al dat gif is een alternatief. En dat is […]

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden