Progressief Accoord Coevorden

Verkiezingen

Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Meer dan ooit voelen we de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.

Door constructief oppositie te voeren heeft PAC meer voor elkaar gekregen dan op grond van het zetelaantal verwacht mocht worden. Die lijn willen we voortzetten en indien mogelijk uitbreiden.

Download hier het Verkiezingsprogramma 2022-2026 

Als u vragen heeft dan kunt u ons contactformulier gebruiken.

Als u ons financieel wilt ondersteunen dan kunt u dat via onderstaande knop doen.

Goed voor elkaar

ons verkiezingsprogramma

ons verkiezingsprogramma

Dit verkiezingsprogramma bevat de bouwstenen van onze ambities. Wat wij wensen voor Coevorden, stad én dorpen. Hiervoor heeft PAC u nodig.

Bestuur en democratie

De samenleving is erg veranderd. Iedereen wil invloed hebben op wat er gebeurt in de buurt en met de dingen die je raken. Maar de huidige democratie houdt daar geen rekening mee. PAC wil de transparantie van bestuur verbeteren en zeggenschap van inwoners op de directe leefomgeving verbeteren door de invoering van een burgerbegroting, burgerfora en een samenlevingsagenda.

Wonen, Werken en
Leefomgeving

Iedereen heeft het recht om betaalbaar en prettig te wonen. Helaas zien we dat dat steeds minder vanzelfsprekend wordt. Met een gemiddeld inkomen is het nog nauwelijks mogelijk om een koopwoning te vinden in de stad Coevorden of in de dorpen in onze gemeente. En de wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn ook in onze gemeente inmiddels bijna vier jaar. PAC biedt oplossingen met een gemeentelijke koopgarantregeling, zelfbewoningsplicht en het terugdringen van vakantiebewoning. PAC spant zich in voor een gezonde woon- en leefomgeving, waar het prettig werken is.

Behoud van Landschap,
Cultuur en Historie

De kleinschaligheid van dorpen, de beekdalen en het coulisselandschap, de door het landschap verspreide boerenerven, de vestingstad met zijn rijke historie. Dit zijn de redenen waarom mensen graag in onze gemeente wonen, hier vakantievieren of waar zij het bestaansrecht van hun bedrijf aan ontlenen. Daarom wil PAC de aantasting van het landschap tegengaan en zichtbaarheid en beleefbaarheid van cultuur en historie versterken.

Natuur, Milieu en Klimaat

Of we het nu willen of niet, klimaat en milieu zullen belangrijke vraagstukken blijven in de komende jaren. Wij spreken zelfs niet meer van een tijdperk van verandering maar van de verandering van een tijdperk. PAC is ervan overtuigt dat die verandering alleen maar succesvol is als iedereen meedoet. Industrie en grote vervuilers voorop. PAC zet zich in voor een gezonde bodem en lucht. De gemeente speelt een belangrijke rol met voorlichting, facilitering en toezicht.

Sociale Rechtvaardigheid en Gelijke Kansen

In de gemeente Coevorden leven meer dan 3000 volwassenen en 1000 kinderen in langdurige armoede. Armoede leidt tot een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, uitval op school of werk, relatieproblemen, huiselijk geweld en agressie. PAC wil dat de gemeente armoede en grote inkomensongelijkheid bestrijdt, de schuldhulpverlening ruimhartig toepast en de WMO-regeling toegankelijk en betaalbaar houdt. In al deze gevallen heeft preventie de hoogste prioriteit. Daarnaast is meer en gerichte aandacht nodig voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Progressief Accoord Coevorden

Nieuws

Dank voor uw steun

Vanmorgen om 10:00 uur zijn de kandidaat raadsleden en leden van PAC in het gemeentehuis van Coevorden bij elkaar geweest. Onder het genot van een

Lees meer >>

Dank voor uw inzet

Hulde aan alle stembureaumedewerkers, ambtenaren en vrijwilligers die de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Coevorden mogelijk hebben gemaakt. Nu, meer dan ooit, is hun rol van

Lees meer >>

Debat RTV Drenthe

PAC kiest écht voor armoedebestrijding en versterking schuldhulpverlening. Met de dreigende energiearmoede is dit keihard nodig kijk hier naar bericht RTVDrenthe

Lees meer >>

Progressief Accoord Coevorden

Doneren

U wilt ons finacieel ondersteunen?

Uw gift mag uw overmaken aan

 NL46 RBRB 0956 2386 88 t.n.v. PAC

Het PAC is ANBI geregistreerd, uw gift is daarmee aftrekbaar van de belastingen

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden