#7 Roy Derks (Schoonebeek)

Wat spreekt je het meeste aan in het verkiezingsprogramma?

Wat mij aanspreekt is dat in het verkiezingsprogramma aandacht voor jongeren heeft. In de gemeente Coevorden hebben we een Jongerenraad die namens jongeren contact heeft met het gemeentebestuur en ideeën en adviezen kan geven. Dit is heel belangrijk voor een goede jongerenparticipatie in de gemeente. Daarnaast vind ik dat het stemrecht voor iedereen vanaf 16 jaar mogelijk zou moeten zijn.

De overheid, en dus ook de gemeente besluit voor ons allerlei belangrijke dingen. Daar hebben we op deze manier geen tot weinig invloed op. Goedkope woonruimte is een goed voorbeeld van wat voor jongeren zeer belangrijk is. Voor starters op de woningmarkt en studenten is het op dit moment heel moeilijk om een goedkope huurwoning te vinden waardoor je verplicht bent om bij je ouders thuis te blijven wonen.

Daarnaast vind ik lokale handhaving een zeer belangrijk thema. Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Maar ook als gemeente zélf is het belangrijk het goede voorbeeld te geven op handhaving van bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Hier zul je ook als gemeente op moeten blijven investeren. Dat kan bijvoorbeeld door met JeugdBoas te gaan werken. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.

Waarom zet jij je in voor PAC?

Het PAC bestaat uit een leuke club mensen waar je je gelijk thuis voelt en dat is een goede basis voor een partij. Daarin heb je goed de kans jezelf te ontwikkelen en echt in te zetten voor de dingen die belangrijk zijn.

Waar kennen de mensen je van?

Mensen kennen mij misschien van de Jongerenraad. Ik ben actief binnen het Diversiteitsplatform in Coevorden. Ik bezorg pizza’s voor Dominos. En ik ben in opleiding tot BOA en werk ook als Toezichthouder.

Wat is jouw bijzondere band met Coevorden?

Momenteel woon ik in Schoonebeek bij mijn ouders waar we nog niet zo lang geleden naar toe verhuisd zijn. Mijn leven speelt zich echter nog steeds, grotendeels, in Coevorden af. Ik heb een goed gevoel bij onze gemeente. Er wonen leuke mensen er zijn zat dingen te doen. En ja, ik weet dat, als ik gekozen mocht worden weer terug moet verhuizen.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden