Begrotingsbespreking 2022

Op donderdag 4 en dinsdag 9 november heeft de begrotingsbespreking 2022 en de meer-jaren begroting 2023-2025 in de raad plaats gevonden.

Lees hier de pitch in eerste termijn van Irene

Lees hier de motie om alle plaatsnaamborden in Coevorden ook in het Drents (Nedersaksisch) te vermelden. De wethouder heeft toegezegd dat hij de dorpen, buurtschappen en de de stad actief gaat benaderen om het voorbeeld van Hesseln (Oosterhesselen) te volgen om de plaatsnaam ook in het Drents aan te vragen. Het geld was hiervoor eerder al beschikbaar gesteld. PAC en D66 hebben daarop besloten de motie aan te houden. Lees ook het bericht in het Dagblad van het Noorden van 12 november.

We hebben aan de wethouder gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om de aan te leggen parkeerplaatsen bij de Molenbelt en de Oosterstraat deze te voorzien van een overkappingen met sedumplanten. Sedum zuigt het regenwater op en houdt het vast en geeft dit weer af bij hitte. Dit helpt om de zogenaamde hittestress in de binnenstad tegen te gaan. Hij heeft toegezegd een QuickScan te laten uitvoeren op haalbaarheid en kosten.

Coevorden wil in 2040 ‘klimaatneutraal’ neutraal zijn. Omdat we als raad niet weten waar we nu staan om dat doel te bereiken. En ons niet op actuele cijfers kunnen baseren heeft het PAC samen met D66 hiervoor aandacht gevraagd in een motie ‘klimaatbegroting‘. De wethouder stond hier positief tegenover en gaf aan dat hij hiertoe bereid is. Temeer omdat er al veel data beschikbaar zijn en het ook mogelijk is dit op lokale schaal inzichtelijk te maken. Met de opstelling van de wethouder in deze hebben we de motie niet in stemming laten brengen.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden