Nieuw Woonwagenbeleid

Wij zijn er trots op dat we het college in beweging hebben gekregen om tot nieuw woonwagenbeleid te komen. Nadat we eerder vragen hebben gesteld en steeds intensief contact hebben gehad met enkele woonwagenbewoners uit Coevorden is er dan eindelijk Nieuw/geactualiseerd woonwagenbeleid. Tijdens de commissievergadering van 23 november aanstaande zal het nieuwe beleid besproken worden door de raad.

Nadat in 1999 de ‘Woonwagenwet’ werd ingetrokken omdat het onderdeel moest zijn van de reguliere huisvestingsagenda leek het er verdacht veel op dat gemeenten geen enkele inspanning meer op het gebied van Woonwagenbeleid wilde plegen.

Het nieuwe beleid erkent de woonwagencultuur en voorziet er in dat woonwagenbewoners die binding hebben met Coevorden voorrang krijgen bij het toewijzen van woonwagenstandplaatsen. Hierdoor worden ook jongere woonwagenbewoners eerder geholpen. Samen met de woonwagenbewoners zullen er 15 nieuwe standplaatsen worden gerealiseerd. Ook de woningcorporaties wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen. Deze zullen ook een plek krijgen in de zogenaamde prestatieafspraken.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden