Verantwoording PAC op proces coalitievorming

Omdat PAC na de verkiezingen, naast BBC2014, met één zetel winst in de raad is gekomen is de insteek van onze gesprekken geweest om tot bestuur deelname te komen. Helaas heeft BBC2014 er opnieuw voor gekozen met de PvdA en het CDA tot een coalitie te komen. Daarnaast is besloten tot de aanstelling van een vierde wethouder. Omdat dit proces buiten de openbaarheid heeft plaats gevonden heeft PAC fractievoorzitter Jerry Stoker namens het PAC in de raadsvergadering van 11 mei gereageerd op het proces én ook een eerste reactie afgegeven op het coalitieakkoord

Proces

PAC heeft een tweetal gesprekken tijdens het formatie proces gevoerd. In eerste instantie met de BBC2014 en in tweede instantie met de beoogde coalitiepartijen. Voor ons wat het van belang om tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen te komen. PAC heeft heel bewust geen ‘verlanglijstjes’ gepresenteerd maar aangegeven waar uitdagingen liggen, welke ideeën en oplossingen wij hebbe. En……. dat we dit samen met onze inwoners op de grote thema’s moet vorm geven.

We hebben gesproken over de uitdagingen die wij zien op thema’s als: armoede, armoedebestrijding en schuldhulpverlening omdat te veel inwoners in Coevorden in armoede leven en óók diegenen die op 110% tot 130% van bijstandsniveau moeten leven het vreselijk zwaar hebben. Velen van hen zijn niet in beeld bij de gemeente.

Wij hebben aangegeven dat er werk gemaakt moet worden van het huisvestingsprobleem en dat dit vraagt om actief beleid. Bijvoorbeeld om maatregelen als zelfbewoningsplicht en de ontwikkeling van een koopgarantieregeling of de inzet van zogenaamde revolverende fondsen.

Ten aanzien van het verder te ontwikkelen woonwagenbeleid willen we hier snelheid op.

Ook op vraagstukken rond klimaatadaptatie en energie transitie heeft PAC aangegeven dat hier specifieke aandacht voor moet zijn. Daar zou eventueel een vierde wethouder prima bij kunnen helpen.

We  hebben er voor gepleit dat we t.a.v. van het energiegebruik dit drastisch naar beneden moeten brengen en dat geldt ook voor de CO2 uitstoot. Vooral het bedrijfsleven zal hier verantwoordelijkheid in moeten nemen en gestimuleerd moeten worden. Dat vraagt extra inspanningen.

We hebben ruimte gevraagd om samen met onze inwoners te experimenteren met burgerfora en of burgerbegrotingen. Omdat we geloven in denkkracht in de samenleving en omdat we geloven dat dit de kloof tussen politiek en inwoners kan verkleinen. En ook hoe we er voor zorgen dat er echt sprake is van democratische legitimatie onze overlegpartners als  ‘van dorpsbelangen’

We hebben gevraagd om meer ‘duale ruimte’ in de raad waardoor raad en college nog meer hun rol kunnen pakken. En we hebben in deze gesprekken gepleit voor een samenlevingsagenda.

We zijn tegen de injectie van het afvalwater van de NAM in onze bodem. (En gelukkig hebben we vast gesteld dat alle partijen het daar inmiddels over eens zijn op basis de eigen antwoorden in de stemwijzer.)

4de Wethouder: We hebben het ook over de noodzaak van al dan niet een vierde wethouder gesproken en we waren daar positief in maar wel met de volgende kanttekeningen en aanvullingen. De vraagstukken waar we ons voor gesteld zien moeten ook evenwichtig verdeelt worden over vier portefeuillehouders en….

Er moet meer verbinding zijn op dossiers tussen de wethouders zodat ieder daar ook naast lusten ook lasten te dragen heeft. Het kan niet zo zijn dat de grootste fractie, opnieuw vier jaar lang de successen van andere partijen in het college claimt om daar vervolgens geen ‘last’ van te hebben.

Tweede gesprek: In het tweede gesprek waarbij naast BBC2014 ook PvdA en CDA als beoogde coalitie zijn aangeschoven zijn we op hoofdlijnen geïnformeerd wat de coalitie voor ogen staat om verder uit te werken. In dat gesprek hebben we de ruimte gekregen om te reageren en vragen te stellen. In grote lijnen heeft het PAC opnieuw kunnen aangeven wat wij belangrijk vonden. In dat tweede gesprek herkende ik overigens ook delen van onze inbreng in eerste instantie.

Woord van dank: Alvorens naar de inhoud  van het coalitie akkoord te gaan wil ik BBC2014 en ook de gesprekspartners in het tweede gesprek van PvdA en CDA danken voor de openheid en het respect die we hebben ervaren in de gesprekken. Voor de ruimte die we hebben gekregen om te zeggen wat we wilden zeggen en het luisteren naar onze suggesties.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden