#2 Irene Driehuis (Weijerswold)

Wat spreekt je het meeste aan in het verkiezingsprogramma?

De onderdelen die mij in ons programma het meest aanspreken zijn de punten die onder het kopje Bestuur en Democratie vallen alsook het behoud van ons landschap, cultuur en historie. Ik ben een groot voorvechter van een open transparant bestuur en een goede tijdige communicatie met de inwoners. Als inwoner van Weijerswold heb ik, toen ik net in Coevorden woonde zelf ondervonden hoe slecht de communicatie vanuit de gemeente was betreffende de plannen voor een windmolenpark nabij het “beschermd dorpsgezicht Weijerswold” Als je als inwoners ineens wordt geconfronteerd met een zeer ingrijpende verandering van jouw directe leefomgeving en daar is niet op een goede en open manier met jou over gesproken dan is het bijna vanzelfsprekend dat je je daartegen verzet. Zo ben ik uiteindelijk ook de politiek in gerold. Omdat het PAC toentertijd de enige partij was die naar de inwoners van Weijerswold luisterde en zich er sterk voor heeft gemaakt om te proberen de Windmolens ergens anders in de gemeente te plaatsten.

Dat heeft mij doen beseffen dat communicatie vanuit de gemeente, bij grote en vaak ingrijpende projecten beter en vooral ook transparanter moet. Daar is, mede ook door ons toedoen al veel in veranderd maar het kan nog steeds beter. En daar zal ik me voor blijven inzetten.

Daarnaast ben ik als eigenaar van een grote tuin en moestuin een groot pleitbezorger van het ecologisch groenbeheer binnen de gemeente. En ook daar zijn grote slagen gemaakt.

Waarom zet jij een in voor PAC?

Dat zijn, naast de alle andere punten in het programma de punten waarvoor ik me opnieuw, net zoals ik de afgelopen 8 jaar heb gedaan met hart en ziel voor wil inzetten. Wat ik mooi vind aan het PAC is dat wij ons inzetten voor de hele gemeente. Punten die ik in mijn dagelijkse leven belangrijk vind, zoals de sociale ongelijkheid, bescherming van onze leefomgeving, natuur en milieu en dat met behoud van onze cultuur en geschiedenis. Vanuit een coöperatieve houding. In gezamenlijkheid met anderen waarbij we onze eigen identiteit, als groen en progressief niet verliezen. Dat vind ik mooi en daarbij voel ik me thuis.

Waar kennen de mensen je van?

Mensen kennen mij van de afgelopen 8 jaar gemeenteraad en misschien nog van mijn tijd als woordvoerder voor Tegenwind Weijerswold. In het dagelijks leven ben ik HR adviseur voor een 24\7 klantcontactcenter.

Wat is jouw bijzondere band met je woonplaats Weijerswold.

Ik ben samen met mijn partner Richard en kat sinds 2006 woonachtig op Weijerswold. Al waar ik nog altijd met heel veel plezier woon. Ik heb op vele plekken in Nederland gewoond maar heb nu mijn rust en plek gevonden in onze prachtige gemeente. Ik kom hier niet weg maar dit is wel mijn thuis.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden