#4 Paulien Blaauwgeers (Coevorden)

Wat spreekt je het meest aan in het verkiezingsprogramma?

Ik voel me helemaal thuis bij het PAC. Onze gemeenschappelijke visie is gebaseerd op een positief mensbeeld. Het is voor mij belangrijk om mee te helpen bouwen aan een betere samenleving. De straat, de wijk, het dorp en de stad zijn van de mensen die er wonen. Inwoners van de hele gemeente Coevorden hebben recht op een verzorgde, aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving. En het idee ‘leefomgeving’ dient zo breed mogelijk ingevuld worden, van klein en individueel tot groots en veelomvattend.

Waarom zet jij je in voor het PAC?

Als het aan mij ligt wordt deze invulling zo sociaal, groen en concreet mogelijk. Geen kinderarmoede meer in Coevorden. Geen afvalwater van de NAM onder onze grond gepompt. Economische ontwikkeling die klimaatbestendig is. Budget voor jeugdhulp wat toereikend is voor het hele jaar. De gemeente heeft een positieve verplichting om actief te werken aan het welzijn van alle inwoners. Cultuur draagt daar volgens mij heel erg aan bij. Dus nu weer investeren in Cultuur is een must. Ik verheug me er enorm op hier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Waar kennen de mensen je van?

Mijn hele werkzame leven heb ik me naast mijn werk ook altijd ingezet voor de omgeving waar ik woonde. Zo heb ik samen met mijn man meerdere pleegkinderen opgevangen die om welke reden niet meer thuis konden wonen. Mijn meest recente inzet is het opzetten en besturen van stichting Petje af Coevorden, een stichting die middels weekendbijeenkomsten kansen wil creëren voor jongeren (10-14 jaar). Daarnaast ben ik vrijwilliger en sinds augustus 2021 ook bestuurder van ons lokale theater Hofpoort & De Fabriek.

Wat is jouw bijzondere band met Coevorden?

In 1970 ben ik als vijfde en jongste kind geboren in het gezin van een melkboer en een naaister aan de Looweg in Coevorden. Dis ben hier geboren en getogen.

Vrijwel direct na het behalen van mijn middelbare schooldiploma vertrok ik naar Nijmegen. Ik heb zo’n 25 jaar buiten Coevorden doorgebracht. Na alle omzwervingen ben ik weer neergestreken in Coevorden. En dat voelt heel erg goed. Overigens niet alleen maar met mijn gezin. Die bestaat uit mijn man en ik, onze drie zonen (25, 24 en 22) en pleegdochter (17). Onze tweede zoon is uitgevlogen naar Eindhoven, de rest woont nog bij ons.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden