Fractievergadering 20 juni 2022

Iedereen is van harte welkom op de openbare fractie vergadering van PAc

Plaats: Het dorpshuis in Schoonoord

Adres: Kerklaan 9 Schoonoord, aanvang 19:30 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Verslag vorige vergadering
  4. Commissievergadering  30 juni 2022

a. MFC Schoonoord, met sprekers/participanten die zich aanmelden

b. Zwinderen, boskap voor zonnepanelen A37, bezoek en terugkoppeling gesprek (Jerry)

c. Nieuwe Veste, stand van zaken nieuwe locatie (Paulien)

d. Opvang vluchtelingen Ossehaar Plan C, terugkoppeling inloop ochtend (Stefan, Paulien, Jerry)

e. (stukken) Jaarverslag Area (Irene)

f. Brief bewoner, visie op boerenbedrijven (Lars)                           

5. Raadsvergadering 30 juni, bespreking eventueel moties

6. Verslag Jongerenraad (Roy)                                                                      

7. Rondvraag: contact lelieteelt HdJ te S (Lars)

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden