PAC standpunt inzake Motie Stikstof

Het nieuwe stikstofbeleid van de overheid houdt de gemoederen enorm bezig. PAC snapt dit heel goed omdat met name de agrariërs de pijn zullen ervaren. Meer dan dertig jaar heeft de overheid boeren aan het lijntje gehouden en nu zijn er draconische maatregelen nodig. De sector voelt zich verraden en de onzekerheid van bestaan of voortbestaan wordt door velen ervaren. Dinsdag 21 juni is een motie stikstof door verschillende fracties in de raad van Coevorden ingebracht en aangenomen. PAC heeft een afwijkend standpunt in genomen en de motie niet ondersteund. Bijgaand de bijdrage die Paulien Blaauwgeers namens PAC heeft ingebracht.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden