Bijdrage PAC tijdens bespreking kaderbrief 2023 op 30 juni en 12 juli.

Tijdens de kaderbrief bespreking heeft PAC twee moties ingediend. De een gaat over ‘ondersteuning aan de boeren’ de andere over ‘betaalbare woningen’. Hieronder tref je de bijdrage aan van PAC in de pitch, als reactie op de kaderbrief, en de tekst van de moties. Afhankelijk van de voortgang in tweede termijn kunnen we nog 14 andere moties die we hebben voorbereidt indienen.

Hier de link naar de raadsvergadering Agenda RaadCoevorden – Gemeenteraad donderdag 30 juni 2022 19:30 – 22:00 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

In de tweede termijn op 12 juli hebben we ook weer een bijdrage geleverd en die tekst luidt:

De Motie ‘Ondersteuning Boeren’ hebben we aangehouden omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen welke boerengezinnen getroffen gaan worden en op welke manier. Deel twee van de motie om boeren te betalen voor werkzaamheden in natuurgebieden, biodiversiteit en in het buitengebied kreeg bijval van zowel de wethouder als verschillende partijen.

De Motie ‘Betaalbare woningen’ heeft PAC ingetrokken omdat de wethouder voldoende garanties heeft afgegeven om een en ander verder op te pakken.

In de tweede ronde hebben we ook een nieuwe motie ‘Knarrenhof’ ingediend. Deze hebben we ook aangehouden omdat er nu geen meerderheid is. Wij denken dat een initiatief als de Knarrenhof enorm kan helpen bij de doorstroom van ouderen waardoor woningen vrijkomen in met name de dorpen. Deze motie luidt;

Wil je de volledige bijdrage van PAC in de tweede termijn zien dan kan dat hier;

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden