PAC tegen Omnibaan in Dalen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer stemde PAC als enige partij tegen een motie van de PvdA om een Omnibaan in Grootveld in Dalen mogelijk te maken. Jammer dat wethouder Slomp niet het lef had deze motie af te raden. Grootveld is een belangrijk ecologisch gebied en dat college en andere partijen dit onderschatten is ongelofelijk.

Het is een gebied waar veel zeldzame planten, insecten en diersoorten voorkomen die bedreigd worden en op de Rodelijst of Europese Habitatrichtlijn staan. Naast de Steenmarter zijn in dit gebied de Bunzing en Hermelijn te vinden en is ook de Veldspitsmuis gespot. Bovendien huizen er verschillende soorten Vleermuizen.

Ook diverse roofvogels en uilen broeden hier of hebben er hun jachtterrein zoals Havik, Sperwer, Buizerd, Rans- en Kerkuil. En dat er ca. veertig andere volgelsoorten in dit gebied broeden is op zijn minst bijzonder.

Het gebied is voor sommige zeer zeldzame insecten een stapsteen voor Drenthe zoals de Beekrombout (libelle) die tegenwoordig in de Drentse Aa voorkomt. Maar ook is het een leefgebied voor de Kleine Bonte Wespbij die verder alleen nog in Bargerveen en Twente is gespot.

Daarnaast is het gebied enorm rijk aan verschillende soorten Libellen. In de afgelopen jaren zijn daar 38 verschillende soorten geteld waaronder de Noordse Winterjuffer en de Gevlekte Witsnuitlibel.

Ook zijn er talloze vlinders in dit gebied gespot waaronder (Nieuw voor Drenthe) Kleine IJsvogelvlinder die voor het eerst in 50 jaar weer is aangetroffen. Ook de Bruine Vuurvlinder komt er voor. Dat is de grote broer van de Kleine Vuurvlinder waar wethouder Jeroen Huizing (CDA) ambassadeur van is.

Ook is er een bijzondere nachtvlinder gespot namelijk de Gekraagde Wespvlinder.

Grootveld is ook rijk aan plantensoorten die uniek en bijzonder zijn waaronder Kleine Zonnedauw, Groter Ratelaar en Moerashertshooi (de eerste plek in Drenthe)

Voor die partijen die dachten dat het in Grootveld om ‘een beestje ging’ zie hier de biodiversiteit in flora en fauna van Grootveld in Dalen.

#GeenOmnibaanInDalen

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden