Schriftelijke vragen PAC in 2022

10 oktober 2022 Vragen inzake bomenkap Broeklanden

24 juni 2022 Vragen inzake bomenkap Zonneroute A37

22 juli 2022 Schriftelijke vragen inzake privacy woonwagenbewoners

22 mei 2022 heeft PAC na een een gesprek met bewoners Primo en Secundo op Ermerstrand diverse vragen gesteld

9 maart 2022 heeft PAC samen met PPC schriftelijke vragen gesteld over de schattingen WOZ aanslagen

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden